Ei neh, ikka terit teitele (1)

Ja muidugid kenad kevaded koa. Ehkkid moo eest oo juba jõulust soadik kevade ja ega sie p`sua joanibega koa viel otsa mitte. Seevoasta tuleb pitk ja vinge kevad.

Neh, ine mõuke ilm pööripääva olli. Põhja koarest tulli nii vali tuul, et kastid lendsid õuet kaudu rinki kut sügisesed vahtralehed. Ja mis sõuke virmalistest kiri taevas koa tähendama piaks, kut sii mineva nädali olli, seda ep tia Viiu ega lapsed. Või siis sie kange päiksevarjutus? Suame ikka nähe, mis suab. Äkist nii mitu looduseimet üheteese järges. Ega nõuksed asjad põle niisamma mitte.

Sest põle kuigid kaua tagasi, kui sii Muhus köis noordekeskuses sie Vanamehe-multikate tegija Peeter Ritso. Arneki ja Koguva Loasu Kadrnaga kampa naad tegid nädalipäävad noortele multivilmide tegemise töötuba. Kümme last olli köin multivilma tegemas.

Iganest uhked asjad oo välja tuln. Kis tahab nähe, siis nee levab sedandi kõege paramini üles, et Juutuubis tuleb sõnna otsimise kasti kirjuta “muhumultikad”. Oo nõuksi ennemuistseid juttusid vilmi sisse pantud ja laste nüidseaa ütlemisi ja.

Neh, aeg oo niipalju edasi läin, et kui ennevanasti muhulased pannid kõik asjad laulu sisse ja sõnna naad jähid vähemaste saaks voastaks, siis nüidseaa noored panavad kõik asjad multivilmi sisse ja terve moailm soab neid siis Juutuubis nähe.

Aga kis kottu arvuti takka välja kipub kangest, siis Ellamoal oo rieede õhta jälle üks pisike kontsert. Sedakorda tuleb Soaremaalt Rein Orn oma akordiooniga siia mängma. Pileti innaks oo neli eurut ja kontsert akkab pihta kellu seitsmest.

Kellel nüid oidu olli sii enne pööripääva vana kuu aegas omasid riidekirstusid ja kappisid korra tuuluta ja tühjenda, siis kindlaste jähi sialt ulgemini nodi üle. Aga tiadupärast kui ühel oo üle, siis teesel oo ikka puudus käe. Ja nüid tuleva nädali peetse Ellamoal külakeskuses kirbukast. Neh, et kus ühed soavad oma ülearuse raami teistele ää müia. Mismoodi täpsest sie ostmise ja müimise kord oo, seda soab Tiina kääst uurida. Iseäranis tasuks uurida, et mõukest kaupa müima jäuks võetse.

Juu nüidseks oo õued koa juba üle roabitset kõikidel. Muhus nõukest moodi põle, et sügisesed lehed talve alla jäetse. Õued tihasse ikka puhtaks, aga näedsa kevadeks oo ikka kuskilt teisi tuulega tuln. Kena olli voadata sii poastukuu esimeses pooles, kui iga pere põllalt suitsupili tõusis ja paska põletati. Neh, paergu ep aitagid änam tuld tiha, moa oo nii kui.

Vat sõuksed lood. Olge siis munuksed ikka.

Print Friendly, PDF & Email