Aastas lisandub veerand tuhat töövõimetut

Statistikaameti andmeil määratakse Saare maakonnas esmane püsiv töövõimetus aastas rohkem kui veerand tuhandel inimesel.

Kui 2010. aastal tuvastati esmane püsiv töövõimetus 313 inimesel ja 2011. aastal 306-l, siis viimased kolm aastat on see arv olnud tunduvalt väiksem ja püsinud stabiilne: 2012. aastal 265-l, 2013. aastal 264-l ja mullu 266 inimesel.

Statistikaameti andmeil on töövõime kaotanute seas mehi naistest rohkem – näiteks 2012. aastal 180 meest 133 naise kohta. Mullu oli mehi-naisi aga peaaegu võrdselt: 134 meest ja 132 naist.

Kõige enam on neid, kelle püsiva töövõime kaotuseks on hinnatud 40–70 protsenti: läinud aastal 151 inimest. Kõige vähem on määratud sajaprotsendilist töövõimetust – mullu seitsmel inimesel.

Püsival töövõimetusel on kaks astet: täielik töövõimetus ja osaline töövõimetus. Püsiva töövõimetuse ulatust väljendatakse töövõime kaotuse protsentides.

Töövõime kaotuse protsent on töövõimetuspensioni määramise alus ja puude raskusaste puudega inimese sotsiaaltoetuse saamise alus.

Õigus töövõimetuspensionile on 16. eluaastast vanaduspensionieani inimesel, kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks töövõime kaotusega 40–100% ja kellel on töövõimetuspensioni määramiseks nõutav pensionistaaž.

Töövõimetuspension määratakse püsiva töövõimetuse ajaks.

Print Friendly, PDF & Email