Saare maakonnas märgistatakse liiklusohtlikke teelõike (1)

TEETÖÖD: Kudjape prügila juurdepääsutöö ehitus 2012. aasta sügisel. Foto: Sander Ilvest

TEETÖÖD: Kudjape prügila juurdepääsutöö ehitus 2012. aasta sügisel. Foto: Sander Ilvest

Märtsi alguses edastas Saare maavalitsus kohalikele omavalitsustele üleskutse anda teada liiklusohtlikest teelõikudest oma territooriumil. Samuti oodati ettepanekuid liiklusohutuse tõstmiseks maakonnas. Üleskutsele vastas viis omavalitsust.

Üleskutses selgitati, et maanteeamet on kaardistanud liiklusohtlikud kohad Eesti riigimaanteedel ning asunud neid kohti ümber ehitama ja ohutumaks muutma.

“Nüüd oodatakse ka Saare maakonnast ettepanekuid liiklusohtlike kohtade kaardistamiseks ja sealsete ohtude vähendamiseks või kõrvaldamiseks,” lisati kirjas kohalikele omavalitsustele.

Pöide vallast anti maavalitsusele teada, et seal liiklusohtlikke kohti ei ole. Lääne-Saare vallavalitsus selgitas oma vastuses, et heas koostöös maanteeametiga on Lääne-Saare valla territooriumil asuvatel riigiteedel liiklusohtlikud kohad ja teelõigud kas lahenduse leidnud või on need lahendamisel aastatel 2015–2017.

Kuressaare linnavalitsus tõi välja, et Kuressaare ringteest põhja pool paiknevas tootmispiirkonnas ei ole turvaline jalgsi ja jalgrattal liikumine. Kõnealuses piirkonnas on kokku umbes 20 ettevõtet, kus töötab ligikaudu 500 inimest (neist 212 Saaremaa lihatööstuses). Paljud neist kasutavad tööle jõudmiseks jalgratast.

Ohtlikuks muudab teelõigu ringteest linnapiirini jalgratturite jaoks asjaolu, et seal on suur raskeliikluse osakaal. Nimelt veetakse seda teed mööda puitu, vanametalli ja ehitusmaterjale.

Tagasisidet andsid veel Kihelkonna ja Mustjala vallavalitsus. Kihelkonna vallavalitsus märkis, et Mustjala–Kihelkonna–Tehumardi ja Kuressaare–Kihelkonna–Veere tee ristmikul on toimunud järjestikku kaks avariid, milles said tugevasti kannatada masinad ja liiklusmärgid. Võimalikuks lahenduseks pakutakse Kuressaare suunale kiirendusraja väljaehitamist.

Lisaks märgiti, et liiklejatele jäävad arusaamatuks suunavad nooled kohanimede ees, mis on suunatud pea vertikaalselt üles või alla. Selline märgistus asub Viki–Kurevere tee ja Kuressaare–Kihelkonna–Veere tee ristmikul. Vallavalitsus leiab, et nimetatud ristmikul võiks kasutada horisontaalset märgistust.

Mustjala vallavalitsus soovitab aga Silla–Küdema riigimaanteel kuni asfaltkatte lõpuni paigaldada kiiruspiirangu 50 km/h. “Tegemist on Silla kalmistu teega ning kiiruspiirang on seal igati õigustatud,” selgitatakse vastuses maavalitsuse üleskutsele.

Maakondliku liikluskomisjoni juhataja Karl Tiitson ütles Saarte Häälele, et ülejäänud omavalitsused liiklusohtlikke kohti tõenäoliselt siis oma territooriumil ei täheldanud ega andnud seetõttu ka tagasisidet.

2015. aastal on maanteeametil kavas Saare maakonnas ümber ehitada vähemalt kaks liiklusohtlikku kohta. Plaanis on rajada Upa–Leisi maantee 36. kilomeetrile ehk Leisi alevikku üle poole kilomeetri kõnniteed ja valgustust. Lisaks on kavas Kuivastu–Kuressaare maantee 78. kilomeetril Liiva külas asuva ristmiku ümberehitus ja valgustamine.

Print Friendly, PDF & Email