Rõõmu pakkuv töö

Marju PõldVene kirjanik Maksim Gorki on öelnud: “Kui töö pakub naudingut, on elu lausa lust. Kui töö on kohustus, on elu orjapõli.” Kuidas siis leida selline töö, mis pakub naudingut ega tunduks vaid tüütu kohustusena? Olles töötanud karjäärinõustajana juba pikka aega, julgen anda mõned soovitused, millele mõelda, et muuta oma töine elu rahuldust pakkuvamaks.

Tee tööd, mis sulle sobib

Eelkõige on oluline õppida tundma iseennast ja töömaailma võimalusi ning leida või luua endale sobiv koht tööturul, lähtudes oma tugevatest külgedest. Nende all pean ma silmas nii teadmisi, oskusi, kogemusi kui ka konkreetses kohas töötamiseks vajalikke isikuomadusi. Maailm muutub kiiresti ja meie koos maailmaga, seetõttu tuleb endale aeg-ajalt esitada küsimus, kes ma olen, kuhu tahan jõuda, millised on minu eesmärgid ja unistused ning kuidas need saavutada.

Tugevaid külgi, mis inimesel on, soovib ta ka rakendada. Parim võimalus enese tundma õppimiseks on ilmselt katse-eksituse meetod, kuid karjäärinõustamisel kasutatakse ka mitmeid teste ja harjutusi, mis aitavad ennast analüüsida. Miks mitte kasutada ka nende abi.

Tee tööd, kus saad luua sulle olulisi väärtusi

“Kes ei tööta, see ei söö…” kõlab üks laulurida. Eelkõige läheme me tööle ja valime tööd lähtuvalt oma vajadustest. Peamine vajadus on ilmselt raha. Kõik me tahame oma töö eest väärilist palka, selleks et toita ennast ja oma peret, et oleks soe kodu, kättesaadavad õppimise ja vaba aja veetmise võimalused ning turgutatud tervis. Kui palgaks saadav raha katab need esmavajadused, siis sellest palgasummast edasi ainult raha nii väga enam ei motiveerigi. Pigem motiveerib siis eneseteostus, võimalus luua olulisi väärtusi. Me soovime oma tööga maailmale midagi anda, midagi paremaks muuta – soovime, et meie tööl oleks tähendus.

Tee tööd, mille läbi arened

Inimesel on loomuomane soov areneda. Ka looduses on nii, et kõik, mis ei arene, taandareneb. Paigalseis ei ole võimalik. Inimene soovib saada milleski talle olulises aina paremaks. Seega tuleks ka enda puhul jälgida, kas ma arenen. Kas minust on saanud parem inimene? Kas minu töö pakub mulle väljakutseid ja arengupinget?

Teoreetikud ütlevad, et parim töösooritus tehakse mõõduka pinge olemasolu korral. Tihti on töö ise niivõrd muutuv ja väljakutseid pakkuv, et areng on seeläbi garanteeritud. Kui tunned aga, et “lagi on madalaks jäänud”, võib see olla märk, et maailmas on sind ootamas midagi uut ja huvitavat. Vahel kiputakse oma ametis või valdkonnas arenguvõimalusi mitte märkama ja liiga ruttu töökohta vahetama. Seda vahetust tasub enne siiski põhjalikult analüüsida.

Tee tööd, äratades usaldust ja luues häid suhteid

Me kõik oleme erinevad. Me kõik oleme erilised ja iseseisvad indiviidid. Iga inimese jaoks on iseseisvus vähemal või suuremal määral oluline – vabadus ise mõelda, teha, otsustada oma pädevuse piires. Iseseisvuse vastand on kontroll, mis sunnib alluma.

Tihti on töökohtades probleemiks just vähene kaasatus ja koostöö. Ei ole motiveeriv, kui panna inimesed tegema teatud asju teatud viisil ehk sundida nad alluma. Majandusliku strateegiana oli sellisel “piitsa- ja präänikumeetodil” inimeste tööle panemisel oma loogika 20. sajandil, mil tööturul oli palju rutiinset tööd, mille puhul oli allumise saavutamine vajalik. Tänapäeval, mil tööd on keerulisemad, selline meetod aga väga tihti ei tööta. Liigne kontroll pär-sib loovat lähenemist probleemide lahendamisel ja eesmärkide saavutamisel ning motivatsioon, töösooritus ja -rõõm kahanevad. Me soovime, et meisse ja meie professionaalsusse usutakse ja meid usaldatakse.

Tööl on meile väga olulised ka suhtlemine ja suhted. Me kõik soovime sõbralikke, rõõmsaid ja toetavaid töökaaslasi. Kindlaim tee selliseid kolleege omada on ise selline olla. Meile meeldib, kui meid ja meie edu märgatakse, meid kiidetakse ja tunnustatakse. Seega märka, kiida, kaasa, tunnusta ja naerata ning suhted muutuvadki aina toredamaks.

Teadvusta endale oma töö mõte ja tähendus

Rõõmu pakub töö, millel on sinu jaoks mõte. Töö mõtteks võib olla nii rahateenimine, võimalus anda oma parim sulle oluliste väärtuste loomisel, heade ja rikastavate suhete loomine nii töökaaslaste kui ka klientidega, aga võib-olla hoopis läbi oma töö maailma või iseenda avastamine või lihtsalt igavuse peletamine.

Sinu poolt tajutud ja teadvustatud töö mõte oleneb suuresti sinu maailmavaatest ja hoiakutest ning sellest, millise tähenduse sa ise oma tööle annad. Kindlasti on töö mõte midagi enamat kui vaid kasti laotud mandariinid, koristatud ruum või sisestatud andmed. Nendes tegemistes saab töö mõtte leida hoopis huvitavas rahvusvahelises suhtluses ja laia maailma nägemises, haiglapalatis olevate patsientide tuju tõstmises või statistilisest analüüsist saadud olulise teabe rakendamises valdkonna arenguks.

Kohanda ise oma töö endale sobivamaks ja tähendusrikkamaks

Töö kohandamine tähendab oma töö analüüsimist (inglise keeles job crafting). See on töökohta rikastava kujundamise meetod, mille viib läbi töötaja ise, muutmaks oma töö piire, ulatust ja mõju nii reaalselt kui ka tunnetuslikult, seda oma tööülesannetes ja suhetes. Meetod aitab näha oma tööd paindlikumalt kui rangelt paigas olevate tööülesannete nimekirja ning selle abil saab oma töö kohandada endale rohkem sobivaks.

Oma töö kohandamist saab õppida ka OÜ Karjääripõld spetsiaalsel koolitusel, kuid alustada saab, pöörates päeva jooksul tähelepanu oma emotsioonidele. Märgi üles oma tegevus ja ülesanded tööl ning see, kuidas sa tunned end neid sooritades. Mis annab sulle energiat ja mis võtab ja miks? Milliseid oma oskusi ja võimeid sa nende puhul rakendad või ei rakenda? Jälgi neid nädala jooksul ja ürita tekkivaid mustreid analüüsida.

Kui oled jälginud, mida sa tööl täpselt teed ja kuidas end seejuures tunned, siis mida saad parandada? Näiteks kui tunned end isoleeritult, sest vaatad suure osa päevast aruandeid, siis kas tahaksid seda teha kohas, kust on näha rahvast liikumas? Kas taustamuusika aitab? Või peaksid liigendama tööaja kindlateks ajaühikuteks, kus aruannete töö vaheldub suhtlemist nõudva tööga?

Eriti tõhus on töö kohandamist teha meeskonnas. Leides igaühe tugevused ja motiveerivamad tööjaotused, on võimalik suurendada meeskondlikku energiat ja sünergiat ning muuta meeskonnaliikmete nõrkused mitteoluliseks.

Prantsuse filosoof ja kirjanik Voltaire on öelnud: “Töö päästab meid kolmest halvast asjast: igavusest, pahedest ja puudusest.” Juba ainuüksi nendel lihtsatel põhjustel tasub tööst rõõmu tunda!

Marju Põld
OÜ Karjääripõld karjäärinõustaja

Print Friendly, PDF & Email