Saarlased küsivad KIK-Ilt sadu tuhandeid

Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi käesoleva aasta esimesse taotlusvooru laekus 620 nõuetele vastava taotluse, sealhulgas 30 Saare maakonnast.

Saarlastega seotud projektidest on seekord suurima eelarvega küttesüsteemide rekonstrueerimisega seotud ettevõtmised, milliseid konkureerib toetusele seekord neli.

Lääne-Saare vallavalitsus küsib Kärla aleviku kaugküttesüsteemi rekonstrueerimiseks maasoojuspumbal põhinevaks lokaalküttesüsteemiks 354 320 eurot ja Leisi vallavalitsus Pärsama katlamaja hakkepuidule üleviimiseks 187 012 eurot.

SW Energia tahab Salme aleviku katlamaja üleviimiseks biokütusele 124 820 eurot ja Lääne-Saare vallavalitsus Aste lasteaia kütteõli katla asendamiseks maasoojuspumba süsteemi vastu 48 071 eurot.

Märkimisväärse eelarvega taotluse esitas ka Koguva sadamas toimetav MTÜ Ankur, kes soovib külastuskeskuse ja püsiekspositsiooni “Väinameri – saarestiku Süda” rajamiseks 236 000 eurot. Lisaks küsib Ankur 6107 eurot Ida-Saaremaa ja Koguva sadama reostustõrjevahendite soetamiseks.

Trevental OÜ küsib Kõrkkülas asuva endise asfalditehase hoone lammutamiseks 16 600 eurot ja Leisi vald soovib viie uue pakendikogumispunkti rajamiseks 12 314 eurot.

Laimjala vallavalitsus on plaani võtnud Asva-Sääremäe loodusraja rekonstrueerimise ja küsib 16 877 eurot.

Kuressaare linnavalitsus valmistub ka Ida-Niidu lähedal kaitsealal veiseid karjatama ning soovib karjaaia ehitamiseks Kuressaare lahe äärsel rannamaastikul 9777 eurot. Lisaks Kuressaare linnale on taotluse pärandkoosluste hooldamisega seotud kulude katteks esitanud veel kümmekond maahooldajat, kes kokku soovivad ligemale 155 000 eurot.

Äramärkimist väärib ka MTÜ Saarte Geopark idee viia Saarte geopargis 7358-eurose toetuse abil läbi Euroopa geoparkide nädal.

Lõpliku otsuse taotlusvooru laekunud projektide rahastamiseks langetab KIKi nõukogu. Rahastamise otsused tehakse juunis ning toetuse saavad projektid, mis hoiavad ning arendavad elu- ja looduskeskkonda.

Keskkonnaprogrammist toetatakse projekte kümnes valdkonnas: veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, maapõu, atmosfääriõhukaitse, merekeskkond ja keskkonnateadlikkus.

2014. aastal toetas KIK keskkonnaprogrammist 956 projekti kokku 44,1 miljoni euroga.

Print Friendly, PDF & Email