Muuseumis tuleb järgmisel reedel detektorismi teabepäev (3)

Kevad on kohale jõudnud. Sulanud maapind meelitab ka välja talv otsa toas plaane teinud aardeotsijad. Arusaamatuste vältimiseks korraldavad muinsuskaitseamet ja Saaremaa muuseum järgmisel reedel, 27. märtsil kl 14 Kuressaare linnuse roosas saalis arheoloogiale pühendatud teabepäeva “Detektorism ja arheoloogiapärandi kaitse”.

“Kui suur osa hobi-aardeotsijatest teeb muinsuskaitseametiga tihedat koostööd, leiab Saaremaal paraku jälgi ka nn mustast arheoloogiast. Paneme maaomanikele südamele, et nad kindlasti kontrolliksid otsinguloa olemasolu inimestel, kes küsivad luba nende maal detektoriga tegutseda. Kui aga avastatakse oma või naabri maa peal liikumas otsinguvahendiga inimesi, kes on seal omavoliliselt ja loata, tuleb sellest kohe teatada muinsuskaitseametile või politseile,” soovitas muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor Rita Peirumaa.

Vaneminspektor soovitas teabepäeval osaleda kõigil ajaloohuvilistel, sest kultuuriväärtusega leiule võib inimene sattuda ka juhuslikult.

Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektori Ulla Kadakase ettekanne puudutab arheoloogiapärandi kaitset laiemalt: selle eesmärke, korraldust ja tähendust arheoloogiateadusele. Saaremaa muuseumi ekspositsiooniosakonna juhataja Garel Püüa käsitleb nii linnaarheoloogiat kui ka Kuressaare kindluses toimunud arheoloogilisi uuringuid. Juttu tuleb leidudest ja sellestki, kuidas uuringute tulemused nii mõnegi senise arusaama Kuressaare vanemast ajaloost pea peale keeranud on.

Detektorismist, hobiotsijatest ja mustast arheoloogiast räägib arheoloogia vaneminspektor Nele Kangert. Tema tutvustab leide, mis tänu hobiotsijatele on Saaremaal viimastel aastatel välja tulnud, ja räägib lähemalt muinsuskaitseameti väljaantavast otsinguvahendi loast. Korraldajad loodavad, et tänu teabepäevale saadakse kokku piisav arv inimesi, kes oleksid huvitatud otsinguloa taotlemiseks vajaliku koolituse läbimisest Saaremaal.

Print Friendly, PDF & Email