Kuressaare ametikoolis pakutakse kevadel nelja tasuta täienduskoolitust

Foto: Irina Mägi

Foto: Irina Mägi

Sel kevadel saab Kuressaare ametikoolis osaleda neljal tasuta koolitusel, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest täiskasvanute tööalaseks enesetäiendamiseks.

“Riiklikul tasemel on prioriteediks arvutioskuste arendamine ning me pakume laiemale sihtrühmale mõeldud digioskuste aluste kursust ja raaljoonestamise valdkonnaga tegelejaile AutoCAD 3D-kursust,” rääkis ametikooli koolitusjuht Ade Sepp (fotol).

“Täiesti uus on personalijuhtidele, juhiabidele, raamatupidajatele ja väikeettevõtjatele mõeldud kursus, mis käsitleb lepingulisi suhteid ettevõttes ja keskendub töölepinguliste suhete reguleerimisele,” lisas Sepp.

Toitlustus- ja majutusettevõtete töötajatele on mõeldud 24-tunnine grillimis- ja barbeque-kursus.

“Taotlesime tegelikult kaheksat kursust, rahastuse sai neist neli,” märkis Sepp.

“Samas pole kuulda olnud, et see programm lõpeks. Proovime praegu välja jäänud kursusi uuesti taotleda ja ootame jätkuvalt ka ettevõtete konkreetseid soove, milliseid kursusi korraldada. Praegu on võimalik ka see, et saame taotleda rahastust konkreetses ettevõttes läbiviidava kursuse jaoks.”

Täiskasvanute tööalase täienduskoolituse kursustel osalemiseks saab sooviavalduse täita ametikooli veebilehel. Kursused toimuvad ajavahemikus märtsi lõpp kuni mai keskpaik.

Koolitusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond täiskasvanute tööalase riikliku koolitustellimuse raames.

Print Friendly, PDF & Email