Eestis loodi uus hobusekasvatajate selts

30. jaanuarist on Eestis kaks eesti tõugu hobuste tõuraamatu pidajat. Hobusekasvatajate seltsi kõrvale loodi saarlaste aktiivsel kaasalöömisel Eesti tõugu hobuse kasvatajate ja aretajate selts.

Eesti tõugu hobuse kasvatajate ja aretajate seltsi (EHKAS) juhatuse liige Anu Matsoo ütles, et lisaks tõuraamatu pidamise õigusele sai selts veterinaar- ja toiduametilt tunnustuse jõudluskontrolli läbiviijana ja eesti tõugu hobuste tõu säilitajana.

Uue seltsi asutasid 2014. aastal suure kogemustepagasiga aktiivsed eesti hobuse kasvatajad Saaremaalt, Muhust ja mandrilt. Asutajaliikmed on Matsoo sõnul selle tõu suured entusiastid, keda on korduvalt tunnustatud nii Eesti hobusekasvatajate seltsi, Eesti tõuloomakasvatajate Liidu kui ka veterinaar- ja toiduameti poolt.

Üks asutajaliikmeid on Muhus Tihuse turismitalu pidav Martin Kivisoo, kelle panus selle tõu säilimisse on olnud märgilise tähendusega. Just tema alustas Matsoo sõnul 1990-ndatel aastatel kriitiliselt väikeseks kahanenud arvukusega eesti hobuste kokkuostmist ja nende kasvatamist eesmärgiga päästa tõug hävimisest.

Ehkki eesti hobune pole enam otseses hävimisohus, on tugev sõltuvus ohustatud tõu staatusega kaasnevast rahalisest toest selle tõu kasvatamise ja aretamise eesmärke ähmastanud, rääkis Matsoo. Seega pole panus tõu turuväärtusse ja populaarsusse kasutushobusena olnud piisav.

Uue seltsi loomise eesmärk oli eeskätt just Eesti ainukese põlise hobuse säilimise ja tema kasvatajatele paremate võimaluste loomise eest seismine. Oluline on seejuures kasvatajate ja aretusühingu vahelise dialoogi taas-
avamine ja laialdane koostöö.

Muhus Hellamaal registreeritud seltsi juhatusse kuuluvad Anu Matsoo, Madis Noor ja saarlased Aarne Lember ja Helin Kurisoo.

Eesti tõugu hobuse kasvatajate ja aretajate seltsi juhatus kutsub seltsiga liituma ja selle tegevusest osa võtma nii eesti hobuse omanikke ja kasvatajaid kui ka tõust ja selle käekäigust huvitatud inimesi.

Seltsi tegevuse kohta info saamiseks saatke e-kiri aadressil eestihobuseselts@gmail.com. Kuni kodulehe valmimiseni töötab teabekanalina ka suhtlusportaali Facebook erileht www.facebook.com/ETHKAS.

Print Friendly, PDF & Email