Suur soar ja kena kevade

Terit. Ei neh, kui sa ilma voatad, siis ep sua mitte märki aru, ons nüid poastukuu, jürikuu või juba tükkis lehekuu. Nii tulisema kenad sojad ja kuivad ilmad. Juu annab seevoasta pitka kevaded. Kalendri järge piaks kevade tükkis tuleva laupa akkama. Aga väljas küll änam tali põle mitte.

Enne kut kevade kalendris koa kätte jõvab, soab viel Ellamoal ühe kinuõhta ää pidada. Riede kahekümnenda õhta kellu seitsmest näidatse sial vilmi “Vehkleja”. Jälle üks puru uus ja kangeste kiidet vilm. Pileti innaks oo ikka kolm eurut.

Nõnna kut sii juba väljakujunen oo kinude aegas.

Pärandikoolis oo mõte nüid tiha nõukse nimega votunäitus kut “Suur saar”. Põle mitte Soaremaast. Las ma nüid lammuta. Iga kevade oo pastoraatis üks vanade aside väljanäitus oln ja selle korra oo sie vana asi, misele tähelepanu pöörda, sie suur soar, mis talve kirguaa pialt kummuli kukkus. Pildistamise muod tulli ikka tükkis iljem, kut sie puu kasuma akkas, aga arvata võib, et tatta oo eluilmal paljud inimesed pildistan. Sõuke palve oo kõikidele muhulastele ja Muhu külalistele, et olge nii kenad ja soatke omasid piltisid, mise võiks näitusele üles panna. Pisikse jutu võiks juure panna, et kis pildistas ja mis aegus ja kui oo inimesi pial, siis kis nee oo ja mis puhul pilt oo tehtud.

Kellel oo digipildid, võib soata Loasu Kadrna elektriposti aadressi piale muhukadri@gmail.com ja kellel oo vanad paberi pial pildid, võib nie viia vallamajase Metsavahi Irena kätte. Nendest tieme massinaga paljunduse, et pärast soab omad pildid tagasi puhas. Kis ep taha neid just muuseumi anda.

Pildid võiks kokku soaja jüribeks, siis jõvab näituse turismiooaja alguseks valmis tiha ja üles panna. Kõege kenamad pildid, mis näituse voatajatele teistest änam mieldivad, soab panna soare aseme juure infotahvli piale, kui sie ühekorra tehtud soab. Olge aga ooles ja voadake omad pildialbumid selle mõttega korra üle!

Ja selle saare omaga piaks koa midagi ette võtma. Üks oo selge – nõukest vägevat tüid ep tohi ää ävita mitte mingil juhul. Piab katsuma teese kuskil alles oida. Sügiseks oleks taris ta kuskile varju alla aada. Abi oo vädamiseks juba pakutud.

Nüid tuleb nobesti välja mõtelda, et kus ta panna. Juu siis, kui selle pildinäituse avamine oo, katsub piad kokku panna ja laanid paika soaja. Nõnna, et kellel oo mõtteid, siis ärge oidke paljast omale.

Olgu siis sedakorda jälle moekast ja olge munuksed!

Irena Tarvis

Print Friendly, PDF & Email