Murdevõistlus: muhulased ja muusika

Terit. Neh esteks küll muuseum arvas, et juu jätab seevoasta selle murdevõistluse korraks vahele. Aga kus sa suad siis. Rahvas aab aga kangeste piale. Siis es jäengid muud üle, kut Muhu Kess võttis aga otsad jälle oma kätte. Ja nüid mool ep aita muud, kut et ma kuuluta sellevoastase Muhu murdevõistluse avatuks!

Riik oo selle voasta muusika voastaks kuulutan. Ja et kodanikkude asi oo riigi valitsemisele kaasa aidata, siis teeme selle voasta sedandi, et murdevõistluse tiemaks oo “Muhulased ja muusika”. Koguva Tooma Juhan kirjutas küll, et “mis tiab mulk merest või muhulane muusikakriitikast”, aga ega’s ep piagid kohe kriitiline olema. Võib kirjuta sellest, mis laula vanaste lauleti või mis pilla mängeti, kas muhulaste lemmiklaulud ja -tansid ollid ilmalikud või vaimulikud. Sie põle ilmaasjata küsimine mitte, sest Debora Vaarandi kirjutab omades mälestustes, et tetta olli üllatan, et Muhus baptistide palvelaulude järele jalga kieerutati.

Võib kirjuta vanadest laulumeistritest, aga võib kirja panna koa umoorikaid juhtumisi uiema aa laulukuoride ja tansirühmade reisidest ja asidest, mis sial juhtun oo. Neh, “Ätsed ja roosid” oo ju üks kena näide, mise sisse muhukielsed laulu ja nalja oo jägun. Pange aga papri piale ja soatke jälle Liiva või Ellamoa roamatukoguse, varjunimi piale ja päris nimi petatage ümbriku sisse. Kirjutage omad jutud jüribeks valmis, siis jõvab nee “Teeme ära” talgute aaks läbi voadata ja osavõtjatele ühe kena larbatsku korralda enne, kut päris suureks suiks läheb.

Ja Muhu Kessil oo üks asi viel kuuluta. Nüid tahaks teha ühe uie roamatu. Nee murdevõistluse lood, mis vahepial oo kogun, tahaks kõik ühe roamatu sisse kokku panna. Rahanatuke oo selle tegemise jäuks küsitud ja äkist ikka antasse koa.

Ja viimane jutt oo mool sõuke, et sii ilja aa iest näidati Ellamoa külakeskuses surt kanget vilmi “1944”. Saal oln masu uduumbe rahvast täis, aga kõik, põle mitte seda vilmi ää näin, kis oleks tahtn. Nüid siis näidatse seda uiesti 15. märtsi õhta, kellu viiest. Nõnna et kis põle näin või kis tahab uieste nähe, siis katsuge ennassimi sõnna kohale aada.

Nõnna et nobed sulejoosu teitele ja olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email