Käimlavaras pääses kohtu alt

Eraisikuna ühelt ettevõttelt kaks välikäimlat varastanud ja need oma firma territooriumile vedanud mees pääses kohtu alla minekust, kuid peab siiski karistusena maksma üle 4000 euro.

Kriminaalmenetlust alustati juba juulis 2012, kui avastati kahe 800–1000 eurot maksnud välikäimla vargus ühe Saaremaa ettevõtte hoovist. Kohtueelse menetluse käigus tagastati välikäimlad omanikule. Lääne ringkonnaprokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse veebruaris. Lõpetamise määrusest nähtub, et eraisikut süüdistati varguses ja tema ettevõtet vara omandamises ja hoidmises.

Eraisik peab nüüd maksma riigituludesse 1000 eurot, lisaks kaitsjale 144 eurot. Firma peab maksma 3000 ja kaitsjale 180 eurot. Raha peab olema tasutud hiljemalt 16. juuliks.

Print Friendly, PDF & Email