Kärla rahvamaja tulevik tekitas küsimusi (3)

virge varileppKadi raadio eilses “Keskpäeva” saates rääkis Kärla kultuuritöötaja Virge Varilepp (fotol), et Kärla vabaajakeskuse tööprojekti hanke kehtetuks tunnistamise tõttu ollakse alguspunktis tagasi. Lääne-Saare vallavalitsus selle väitega aga päri ei ole.

“Mina ristiksin Kärla kultuurielu Ferdinandiks, et saaks öelda selle kohta klassikalise lause: “Nii nad tapsidki meie Ferdinandi…”,” märkis Varilepp. Tema hinnangul ollakse selle otsusega alguspunktis tagasi. “See (keskuse ehitus – toim.) on nagu päevakorrast maha võetud,” sõnas Varilepp, kommenteerides Lääne-Saare vallavalitsuse korraldust.

Lääne-Saare abivallavanem Tiina Luks ütles Saarte Häälele, et rahvamaja projekteerimise teemaga tegeletakse vallamajas siiski edasi: “Selle konkreetse hanke protsess oli vaja seisma panna, kuna hanke väljakuulutamisel oli olukord teistsugune.”

Kõnealusele hankele esitati eelmise aasta lõpus neli pakkumist. Edukaks tunnistati OÜ Sirkel & Mall pakkumus summas 36 800 eurot. 17. veebruaril allkirjastatud Lääne-Saare vallavalitsuse korraldusega tunnistati lihthange aga kehtetuks.

Põhjenduseks tuuakse korralduses asjaolu, et hanke väljakuulutamise ajal ei olnud kolm valda veel ühinenud. Lisaks tuuakse korralduses välja, et toimus veel teisigi muudatusi, mis hankemenetlust mõjutasid. Nimelt lõpetas Eesti Post rendilepingu ja vabastas endises Kärla vallamajas olevad ruumid.

“Tulenevalt sellest on tekkinud uudne ruumikasutuse situatsioon, kus varem kasutuses olnud ruumid on nüüd tühjad. Uue hoone projekteerimisel tuleb aga olemasoleva ruumikasutusega kindlasti arvestada,” seisab korralduses. Kõnealuseid ruume pakuti ka perearstile, kes neid aga ei tahtnud. Lisaks leitakse, et korrigeerimist vajab ka eskiisprojekt.

Tiina Luks selgitas, et vallavalitsus peab arvestama sellega, mis vara vallal kasutada on. Kuna endises Kärla vallamajas on mitmed ruumid vabanenud, vaadatakse nii-öelda ruumiprogramm uuesti üle. Luks lisas aga, et kindlasti ei tähenda vallavalitsuse korraldus seda, et rahvamaja endisesse vallamajja kolitakse. Konkreetsemalt osatakse uue rahvamaja ehituse kohta midagi öelda ilmselt sügisel, sõnas Luks.

Virge Varilepa sõnavõtu kohta ütles Luks, et tegemist oli kommunikatsioonihäirega, millest on väga kahju.

Print Friendly, PDF & Email