Tulge, lähme Tallinnasse “Maale elama” messile! (1)

Kodanikualgatus “Maale elama” on Eesti maakogukondi hõlmav ühisturundus, mis propageerib maal elamist ja aitab huvilistel oma unistuste kodu leida ning mille eesmärk on leida lahendusi, et aidata inimestel ületada takistusi maale elama asumisel.

Lääne-Saare vald on otsustanud sel aastal osaleda kodanikualgatuse “Maale elama” raames toimuval messil, mis toimub 11. aprillil Tallinnas.

Messi mõte on omavahel kokku viia linnainimesed, kellel on soov ja võimalus maale kolimiseks, kuid puudub koht, kuhu kolida, ja teadmine, kuidas sobivat elupaika valida või leida, ja teiselt poolt maakogukonnad, kes soovivad oma elukeskkonda mitmekesistada ja arendada ning vajavad selleks uusi elanikke. Kogukonnad tutvustavad ennast ja oma piirkonda ning sealseid ettevõtlus- ja töötamisvõimalusi ning elu- ja õppimiskohti.

2015. aastal on messi n-ö alapealkiri “Maale ettevõtjaks”. Messi ja turunduskampaania fookus keskendub ettevõtlike inimeste tähelepanu võitmisele. Eesmärk on julgustada neid looma maapiirkonnas endale, oma perele ja teistele kogukonna liikmetele töökohti ning pakkuma uusi teenuseid.

Kõik, kes soovivad asjast rohkem teada ja on huvitatud oma küla/kogukonna/valla esindamisest “Maale elama” messil, koguneme 9. märtsil kl 18 Kõrkküla seltsimajja, et üheskoos plaani pidada.

Täiendav info volikogu liikmelt Tõnu Mungalt (tel 56 495 364) või vallamajast Tiina Luksilt (tel 58 849 554).

Põhjatäht

Print Friendly, PDF & Email