Töötuskindlustushüvitise saajate arv vähenes

Statistikaameti andmeil sai Saare maakonnas mullu töötuskindlustushüvitist 794 inimest ja keskmine hüvitis kuus oli 314 eurot.

“Hüvitise saajate arv on seotud töötute arvuga ja eelmisel aastal töötute arv maakonnas ju vähenes,” nentis töötukassa Saaremaa osakonna juhataja Ave Reimaa-Lepik.

Läinud aastal oli hüvitise saajate arv maakonnas märgatavalt väiksem kui 2010. aastal, mil neid oli koguni 1379. Mullune näitaja oli väiksem ka 2013. aasta omast – siis oli hüvitise saajaid 885.

“Eelmise aasta augustis ja septembris oli töötuse määr viimaste aastate madalaim,” lausus Reimaa-Lepik. “Praegu on nii, et kes ikka tööd teha tahab, seda ka saab.”

Kogu Eestis oli töötuskindlustushüvitise saajaid möödunud aastal kokku 26 248, neist 11 378 Harju maakonnas. Ida-Virumaal maksti hüvitist 3681 inimesele ja Tartumaal 2632-le. Kõige vähem – 155 – oli hüvitise saajaid aga Hiiu maakonnas.

Kogu Eestis on hüvitise saajate arv võrreldes 2010. aastaga langenud rohkem kui poole võrra. Toona oli neid 61 012, mullu aga 26 248.

Möödunud aasta keskmine töötuskindlustushüvitis Saare maakonnas, 317 eurot kuus, oli küll suurem kui 2013. aastal makstud 279 eurot, ent jäi siiski alla Eesti keskmisele, 338 eurole.

Koondamispuhuse kindlustushüvitise otsuseid tehti läinud aastal Saare maakonnas 73, aastal 2013 82. Tööandja maksejõuetuse hüvitise maksmise juhtumeid läks Saare maakonnas mullu kirja üks, 2013. aastal aga koguni kuus.

Print Friendly, PDF & Email