Sõnavabaduse olulisusest 21. sajandi teises kümnes*

Sõnavabadus on õigus vabalt avaldada oma mõtteid ja levitada nende kohta informatsiooni. Eesti Vabariigi Põhiseadus, paragrahv 45 ütleb: “Igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. Seda õigust võib seadus piirata avaliku korra, kõlbluse, teiste inimeste õiguste, vabaduste, tervise, elu ning hea nime kaitseks. Tsensuuri ei ole.”

Luuletaja, kirjanik, tõlkija Jaan Kaplinski on kirjutanud haiku:

Vette hüpates 
mõtle – vahel ka vesi 
võib haiget saada.

Ma olen enam kui kindel, et vesi on palju haiget saanud. Niisama kindel olen ma ka selles, et haiget on saanud paljud hüppajad.

7. jaanuaril käesoleval, 2015. aastal tungis Pariisis satiiriajakirja Charlie Hebdo toimetusse kaks relvastatud meest. Tapeti üksteist inimest, vigastati kahteteist, kuid mis on selle valusa olukorra juures olulisim – taasäratati kogu maailma arusaam vaba sõna ning selle levitamise ja levitajate olulisusest. Sõnavabaduse olulisusest.

Prantsuse filosoof ja kirjanik Voltaire on öelnud: “Ma ei nõustu sinu arvamusega, kuid võitlen, et sul oleks õigus oma arvamus välja öelda.” Lause, milles minu arvates peitub sõnavabaduse olemus. Võimalus. Võimalus öelda, isegi siis, kui teised ei nõustu. Võimalus, mille eest võitlevad isegi need, kes ei nõustu. Võimalus, mis võib teha haiget, kuid eelkõige võimalus, mis annab inimkonnale vabaduse.

Sõnavabadus on ülimalt oluline. See on nagu mesilassülem: inimkonnale väga vajalik, sumiseb valjult ja võib muutuda väga ohtlikuks, eriti valedes kätes. Inimesed on nagu mesilastarud… Jätkates Paul-Eerik Rummo ridadega:

Ma seisan mesilastaruna 
ja tahan ma siis või ei taha,
pean endasse varuma, varuma 
lillede lõhna ning vaha.

Sõnavabadus annab meile võimaluse koguda oma teadvusse just sellist saaki, mis on meile oluline.

Taavi Teevet
Orissaare gümnaasiumi 11. klassi õpilane

* Taavi Teevet pälvis oma kõne eest grand prix maakonna õpilaste kõnekonkursil ja III koha vabariiklikul gümnasistide kõnekonkursil

Print Friendly, PDF & Email