Kus peitub tõde? (34)

Minu vallandamine tuli kui välk selgest taevast. Kuulsin sellest ajakirjanikult, kelle teada liikus info linnas juba nädalapäevad. Hiljem meenus, et sama jutuga tuli päevakeskusse ka meie klient. Ma ei võtnud toona seda juttu tõena. Veel aega tagasi kerides mäletan, et kui lõpetasin töölepingu SA töötaja Elja Parbusega, ähvardas Heili Saar, et «kui ma ise ametist ei lahku, teevad nemad kõik selleks, et mind lahti lastaks”.

6. veebruaril soovis minuga kohtuda nõukogu esimees Madis Kallas. Ma ei teadnud, miks. Kokkusaamise käigus soovitas ta mul kirjutada avaldus ametist tagasiastumiseks. Sain teada, et otsus on tehtud ja nõukogu koguneb samal õhtul üksmeelse otsuse kinnitamiseks. Kallase sõnul taganuks minu omal soovil lahkumine põhjustest vaikimise ja kolmekuulise kompensatsiooni. Kallase käitumine oli nördimapanev.

Mille vastu ma eksinud olin? Vastuse asemel vihises tuul. Kallase väitel on olnud rahulolematust ja kaebusi klientidelt ja erinevatelt huvigruppidelt. Kes ja kus need rahulolematud kliendid ja huvigrupid on, ta ei öelnud. Tänaseni pole ma näinud ühtegi kirjalikku kaebust ega tea nende sisu.

Kui süüdimõistetu saab kohtus teada oma süü, kas ettevõtte juht ei peaks teadma, milles ja kus probleem on?

Pole vaid päevakeskus

Levib arusaam, et SA Kuressaare Hoolekanne toimetab vaid eakate päevakeskusena. Tegelikult koosneb Kuressaare Hoolekanne kolmest majast, millel on erinevad ülesanded ja rahastusallikad. Päevakeskuse sihtgrupp on erivajaduste ja puudega inimesed ning pensionärid.

SA hallata on ka Kuressaares Kopli 5 asuv tugikodu, kus elavad toetatud elamise kliendid ja linnavalitsuse suunatud inimesed, kes üürivad sotsiaaleluruumi. Selles majas elab 11 üürnikku. Lisaks kuulub SA haldusalasse sotsiaalmaja Sikassaares, kus asub ka kodutute öömaja. Viimane vastab lausa hostelinõuetele. Seal on eraldi tuba naistele ja meestele, korralikud voodid, voodipesu, pesemisvõimalus, vajadusel riietepesu. Personal on majas 24 tundi ööpäevas ja ööbimise eest ei võeta kodututelt sentigi.

On linnalegend, et päevakeskust peab 100% üleval linnavalitsus. Linn annab oma panuse tegevuskuludeks, mis neid kaugeltki ei kata. Kuna tegemist on sihtasutusega, lasub ettevõttel kohustus teenida omatulu. Seda saab teha aga ainult teenuseid müües. Jah, langetasin sügisel otsuse, mis polnud kindlasti kõigile meelepärane. Nimelt määrasin õhtuste huviringide osalustasuks 50 senti, kuna maja õhtuti lahtihoidmiseks ja ruumi intensiivse kasutamise tagamiseks on vaja lisaraha. Samast osalustasust sai võimlemissaal valge lakitud põranda, akende avamise võimalused ning kappriiuli treeningvarustusele. Treenereid toimetab varasema kolme asemel seitse ja liikumistreeningutel käib 118 inimest.

Lisaks tegutsevad kaks käsitööringi (14 inimest), inglise keele rühmad (22 inimest), kunstiring (8 inimest), korraldame mälumängu (14 inimest), arvutiõppes käib 8 inimest ja järjekorras on 24 soovijat. Eakatele toimub igal nädalal üks huvitav loeng, mille lektorid on esinenud lihtsalt heast südamest. Igas kuus on üks muusikaüritus, millest saab osa 50–100 inimest. Remonditi duširuum, mis on mõeldud neile, kel kodus pesemisvõimalus puudub.

Kui linn andis SA-le aasta lõpus lisaeelarvest 20 000 eurot, saime teha sotsiaalmaja fuajee sanitaarremondi, paigaldada tuletõkkeuksed ja tuletõrjesignalisatsiooni. Ehitasime juurde kolm tuba ja sisustasime need heade inimeste ja organisatsioonide abiga ka mööbliga. Allesjäänud summale tänavusest remondirahast lisa võttes, saime uue väljanägemise anda tugikodu köögile, amortiseerunud vannitoale ja WC-le.

Tänaseks on kõikidel klientidel olemas ruumikasutuse üürileping. Selle juurde käib lepingulisa, kust nähtub, mille eest ja kui palju tuleb inimesel maksta.

Sotsiaalmaja on neist kolmest majast õnnetuim, kuna seal on elektriküte, aga majas elab 40 inimest. Paraku ei saa sinna paigaldada soovitud päikesepaneele ega õhksoojuspumpasid. Projekte maja soojustamiseks või heakorrastamiseks saab kirjutada alles vastavate fondide avanemisel.

Jah, olen loomult otsekohene, ei nõustu eirama seadusi ega vastuollu minema oma südametunnistuse ja põhimõtetega. Ma ei soostu inimesi SA teenuste ostul eelistama. Reeglid ja kord kehtivad kõigile. Seetõttu on mulle ka linnavalitsusest ette heidetud Randverre tasuta bussisõidu lõpetamist. Ent minu meelest polnud õiglane küsida eakalt või invaliidilt päevakeskuse sauna sõidu eest raha, samas linnalt analoogse teenuse eest mitte. Samuti ei olnud ma nõus andma tasuta suppi pikaaegsetele töötutele, samas vanainimestelt raha võttes.

Mulle on ette heidetud ka päevakeskuse söökla toitude hinnatõusu (supp, praad ja magustoit keskmiselt 2.25 – toim). Selgituseks: linn doteerib toidu hinnast vee-, kütte- ja elektrikulu. Linna dotatsioon ei sisalda töötajate töötasu, ka mitte köögitehnika vahetust või remonti, puhastus-koristusvahendite kulu jne.

Veel üks murekoht. Kuressaare pensionäride ühenduse esimees Helga Nurmekann ei soostunud kokkuleppega vahetada ühenduse kasutuses olev üle 30-ruutmeetrine ruum poole väiksema vastu. Ruum on nende kasutuses mõned tunnid nädalas, ülejäänud aja lukus. Samas on keskusel loengute läbiviimiseks 15-ruutmeetrine tuba, kus istub sageli külg-külje kõrval ligi 25 inimest.

Kahjuks ei saa loenguid pidada söögisaalis, kus puudub tehnika ning ruumi akustika ja taustamüra summutavad lektori jutu. Kui kasutada aga loenguteks 2. korrusel asuvat võimlemissaali, vajaks lahendust, kuidas jõuavad sinna liikumisraskustega eakad, lisakulu tooks koristamine ja võimlemissaali toolide paigutamine.

Suuremat omaette ruumi on päevakeskuselt üha sagedamini küsitud ka nädala sees päevasel ajal privaatse peie- või peolaua korraldamiseks. Kohtusime Helga Nurmekannu ja ühenduse juhatusega 12. jaanuaril ja leppisime kokku, et kirjalik vastus antakse 12. veebruariks. Tänaseni seda ei ole.

Personalimuudatused on vajalikud

Viisin muudatuse läbi SA isikkoosseisus. 0,75 aedniku- ja 1 koristajakohast sai töömahtude ja ajakasutuse ülevaatamisel 0,5 koristajakohta ja üks autojuht-korrastustöölise ametikoht. Sellega tagasime, et soe toit jõuab nüüd klientideni kolm korda nädalas kiiremini ning kõik elementaarsed remonttööd on majades tehtud.

Julgen kinnitada, et Elja Parbusega töölepingu lõpetamine oli ainuõige otsus. Töövaidluskomisjon märkis, et tööandja oleks töölepingu ülesütlemisel pidanud järgima etteteatamise tähtaega, ja mõistis avaldaja kasuks välja hüvitise 74 kalendripäeva eest. Sisuliselt leidis komisjon, et tööandja poolne lepingu erakorraline ülesütlemine oli õigustatud. Seda, kas süstemaatiliselt oma töölepingust tulenevaid kohustusi rikkuva ja suhteid pingestava töötajaga koos oleks pidanud veel kaks ja pool kuud edasi töötama, otsustagu hea lugeja ise.

Asendamatuid inimesi ei ole. Ka mina pole asendamatu. Küll tunnen siirast kurbust, et seatud eesmärgid jäid poolele teele toppama. Minu unistus – anda viie aasta pärast uuele juhile üle korras majad ja dokumentatsioon – jääb täitumata.

Praegu on SA juhi ametikoht poliitiline ja inimene ametisse poliitiliselt valitav. Mina ühegi parteiga seotud ei ole. Läksin tööle usus ja teadmises, et panustan sellesse oma hinge ja armastuse. Viin ellu oma mõtted ja ideed nii personali töötingimuste kui ka klientide teeninduse ja teenuse kvaliteeti tõstmiseks.

SA Kuressaare Hoolekanne juht ei saa olla vaid sotsiaaltöötaja, psühholoog või hingehoidja. Tema õlul on kogu organisatsiooni heaolu töökorralduses ja majade toimimises. Seda olukorras, kus asutusel puudub majandusjuhataja. On üks juht, kes peab teadma kolmest hoonest kõike, alustades torustikest-elektrijuhtmetest, lõpetades tuletõrje veevõtu-kohtadega.

Milline hinnang anda aga SA nõukogu tööle, kes teeb rahulolematute inimeste kaebuse järel põhjapaneva otsuse, jäägu juba lugeja otsustada.

Olen tänulik oma kollektiivile, kes püüdis igati aidata ja minu eest seista. Olen tänulik oma maja klientidele ja kõikidele headele inimestele, kes mind toetasid. Teie positiivsus, rõõmsameelsus ja heasoovlikkus ei unune iial.

Piret Sarjas
SA Kuressaare Hoolekanne juhatuse liige


KOMMENTAAR

Kuressaare linnapea Hannes Hanso kommentaar eilses Saarte Hääles ilmunud pöördumisele Kuressaare päevakeskuse külastajailt

Mõistan inimeste muret seoses Kuressaare päevakeskuse teemaga. Loodan ka ise, et asutuse normaalne ja kõiki osapooli rahuldav töökeskkond saavutatakse võimalikult kiiresti. See on meie linna jaoks väga tähtis asutus, kus pakutakse väga olulisi teenuseid. Olen ise korduvalt abis käinud nn sooja toidu ringil, kus abivajajatele soe toit koju kätte viiakse. Need teenused, mida asutus pakub, on eakatele ja teistele abivajajatele äärmiselt olulised.

Linnaasutustel on Kuressaare linnavalitsuse poolt kinnitatud nõukogud selleks, et need teeksid valdkondlikke otsuseid. Toonitan, et nõukogude poliitilist juhtimist meie linnavalitsemise ajal ei toimu. Loodan väga, et kõik seda mõistavad.

Nõukogud on oma otsustes iseseisvad. Milleks neid nõukogusid muidu üldse määrata?

SA Kuressaare Hoolekanne nõukogu on oma otsuse teinud. Saan aru, et see otsus oli ühehäälne. Sihtasutuse nõukogu liikmed on kohtunud kõigi huvigruppidega, andnud selgitusi neile, kes on kohtumist soovinud.

Print Friendly, PDF & Email