Kolmandik vanemaist pakub lastele pereringis alkoholi (12)

Valdav osa küsitletud kuressaarlastest leiab, et alkohol ei peaks alaealistele kättesaadav olema. Samas suhtutakse aga tolerantsemalt sellesse, kui alaealisele pakutakse alkoholi pereringis, näiteks mõnda tähtpäeva tähistades.

Alkoholi kättesaadavuse ja tarvitamise teemalises uuringus osalesid lisaks kooliõpilastele täisealised Kuressaare elanikud, kelle vanus jäi vahemikku 18–65. Analüüsiti kokku 264 inimese vastuseid.

Uuringu järgi ei poolda 93% vastanutest, et alaealistele võiks müüa lahjat alkoholi. Umbes kolmveerand arvab, et alaealised ei peaks üldse alkoholi kätte saama. Seevastu umbes kolmandik vastanutest leiab, et 16–17-aastastele võiksid vanemad tähtpäevade puhul alkoholi pakkuda.

“See hoiak ongi selline kahetine, sest inimesed ei ole seda teemat enda jaoks hästi lahti mõtestanud,” selgitas tervise arengu instituudi tervise edendamise osakonna vanemspetsialist Laura Aaben ja lisas: “Ei ole vahet, kas alkoholi annab alaealisele poemüüja või lapsevanem – taunitav on selline käitumine mõlemal juhul, sest alaealine ei tohi alkoholi kätte saada ei poes ega kodus.”

Tema sõnul on kodus lastele alkoholi pakkumine küllaltki levinud nii Eestis kui ka teistes riikides. Arvatakse, et lapse huvi alkoholi vastu väheneb, kui seda talle kodustes oludes pakkuda, kuid Aabeni sõnul selline loogika ei päde.

Laura Aaben selgitas, et küsimus ei ole huvi vähenemises või suurenemises, vaid selles, et alaealine saab ebaselge sõnumi. “Vanem ütleb lapsele, et sa ei tohi juua, ent samas annab ise lapsele alkoholi ja saadab sellega sõnumi, et teatud olukordades siiski tohib. Lapsele on selline olukord segadust tekitav ning talle jääb selgusetuks, et kui ei tohi, miks siis vanem mulle seda annab,” selgitas ta.

Aaben soovitab lapsevanematel mõelda ka sellele, et miks nad siis ei proovi koos lastega muid keelatud tegevusi: kanepi suitsetamist, poest varastamist, punase tulega üle tee minemist.

“Millegipärast muude keelatud käitumiste suhtes me ei võta sellist lähenemist, et proovi koos vanemaga ära. Miks me alkoholi teistmoodi suhtume?” küsib Aaben.

Meedias ja avalikkuses ei ole sellest teemast eriti palju räägitud ning vanemad peavad lapsele kodus alkoholi pakkumist täiesti normaalseks ja ohutuks tegevuseks.

“Kui oleme lapsevanemaid sel teemal koolitanud, siis kohtame sageli suhtumist, et minule küll vanemad andsid ja näete, täiesti normaalne inimene sai minust,” rääkis Aaben.

“Teisalt, kui vestelda alkoholi liigtarvitajatega, on nende seas suur hulk inimesi, kelle kokkupuuted alkoholiga said alguse juba noores eas, ja sageli on nad pärit kodust, kus lapsele alkoholi pakuti,” lisas Laura Aaben.

Print Friendly, PDF & Email