Pöördumine (6)

Kuressaare päevakeskust külastavate inimeste avalik pöördumine SA Kuressaare Hoolekanne nõukogule ja ajakirjandusele

Meie, allakirjutanud, oleme pensionärid, kes külastavad päevakeskust iga päev: käime siin söömas ja osaleme igal üritusel. Meiega on liitunud ka pensionärid, kes võtavad osa ringide tegevusest.

Oleme teadlikud, et päevakeskus pakub sotsiaalteenuseid eakatele, puudega inimestele ja toimetulekuraskustes peredele. See tähendab, et maja ei ole mõeldud vaid ühele grupile pensionäridest.

Meie, allakirjutanud, oleme päevakeskuse teenustega väga rahul. Söögid on tõeliselt maitsvad ja taskukohase hinnaga. Imestame, kuidas väikest kasvu kokk Tiia suudab nii mitmeid erinevaid suppe ja praade korraga valmistada. Kiidame kogu köögipersonali.

Maja on puhas, soe ja hea atmosfääriga. Viimase aja sisepinged on tekitatud vaid ühe seltskonna poolt, kes ei ole kunagi millegagi rahul. Nad ei ole leppinud päevakeskuse ühegi juhatajaga.

Arvame, et nõukogu liikmed, kes võtsid vastu praeguse juhataja vallandamisotsuse, on lähtunud vaid ühe sihtgrupi kaebustest. Nemad (nimetatud sihtgrupi liikmed – toim) elavad kaasa töölt vabastatud tegevusjuhendaja Elja Parbuse muredele ja võitlevad ühe kindla päevakeskuse ruumi oma valduses hoidmise eest.

Piret Sarjase lahtilaskmine on karjuv ülekohus. Piret on väga sõbralik ja kaastundlik inimene. Ta soovib sööjatele head isu, tuleb vestlema, küsib, kuidas läheb ja kuidas tervis on. Ta on endine medõde, oskab vanemate inimestega sõbralikult vestelda. Ta on loodud sellele ametikohale, ta on tõeline sotsiaaltöötaja. Muidugi on ta nõudlik, aga asutuse juht peabki olema ennast kehtestav.

Arvame, et Piret Sarjas on asjalikum kõigist varasematest juhatajatest. Majas on palju rohkem üritusi, on uued esinejad: ametikooli õpilased, lapsed erinevatest lasteaedadest, iluvõimlejad, tantsuõpetajad jne. Isegi meie päevakeskuse puuetega kliendid on teinud näitemängu. Juhataja Piret Sarjas viib isiklikult läbi mälumängu.

Majas tegutsevad mitmed võimlemisringid, käsitöö- ja kunstiringid, toimub arvutiõpe. Saab mõõta vererõhku. Soodsa hinnaga saab juuksuri-, massaaži- ja iluteenuseid. Päevakeskuses töötavad väga sõbralikud ja naeratavad töötajad. Piret Sarjas on osanud inimesed tööle panna sõbraliku, ühtse meeskonnana.

Meie oleme Piret Sarjasega väga rahul ja nõuame tema jätkamist SA Kuressaare Hoolekanne juhatajana.

40 allkirja

Print Friendly, PDF & Email