Lugeja kiri: Katuserahast ja läbipaistvusest

Valijana huvitab mind, millised on riigikogu uude koosseisu kandideerivate erakondade seisukohad riigieelarvest seni eraldatud nn katuseraha kohta.

EMSL (Eesti mittetulundusühenduste ja sihtasutuste liit) on probleemi selgitanud järgmiselt: katuserahaks nimetatakse rahastamisotsuseid, mis on tehtud riigieelarve teise ja kolmanda lugemise vahel riigikogulaste ettepanekul. Mõned nimetavad katuseraha annetuseks, kuid kui nii, siis sellisel juhul on need küll riigikogu liikmete annetused, kuid tehtud maksumaksja rahast. Katuseraha ei lähe kokku kodanikeühenduste riigieelarvest rahastamise põhimõtetega, kuna otsustamine (kellele ja milleks) ei ole läbipaistev, toetuste eraldamine ei toimu võrdsetel alustel (ei ole konkurssi, vaid otsustamise aluseks on riigikogu liikmete isiklikud tähelepanekud ja eelistused) ning need ei ole tingimata seotud riigi strateegiliste eesmärkidega.

Toetust on vastuoluline vastu võtta neil, kes on seisnud selle eest, et MTÜ-de rahastamine riigieelarvest oleks läbipaistev, võrdsetel alustel ja mittepoliitiline. Katuseraha kehastab kõike vastupidist ja võib tekkida küsimus, kui põhimõttekindel MTÜ selles rahastamisskeemis on. Alternatiiviks võiks olla näiteks suurendada Kodanikuühiskonna Sihtkapitali eelarvet.

Kui vabaühendus teeb riigi jaoks olulist tööd, miks peab ta rahastamine niimoodi otsustatud olema?

Kuna selle raha eraldamise senine kord ja nimetus (nn katuseraha) on korruptsioonimaiguline, siis oleks viimane aeg teada saada, millised on riigikogu uude koosseisu kandideerivate erakondade seisukohad selles küsimuses. Kas kavatsetakse olukorda muuta või läheb edasi nii, nagu seni on olnud?

Laine Tarvis
MTÜ Eesti Saarte Kogu eestseisuse esimees

Print Friendly, PDF & Email