Kihelkonna kool jätkab üheksa klassiga (30)

Vaatamata õpilaste nappusele jätkab Kihelkonna põhikool vähemalt järgmisel õppeaastal 9-klassilisena.

“Kooli hoolekogu, lapsevanemate ja vallavolikogu ehk siis kogukonna ühine seisukoht on, et tänavu sügisel algab kooliaasta veel üheksa klassiga,” ütles vallavanem Raimu Aardam. Juunis kirjutas Saarte Hääl, et Kihelkonna vald kaalub õpilaste vähesuse tõttu koolikorralduse muutmist ning toona rääkis Aardam võimalusest jätkata kuue- või koguni neljaklassilise kooliga.

Kooli kodulehe andmeil õpib sel õppeaastal üheksa klassi peale kokku 23 õpilast: 1. klassis neli, 3. klassis kolm, 4. klassis üks, 5., 6. ja 7. klassis igaühes kaks, 8. klassis kolm ja 9. klassis kuus last.

“See on kokku sama palju, kui peaks ühes tavalises klassis lapsi olema,” tõdes Aardam.

Vallavanem ei välistanud, et tulevikus võib koolikorraldus muutuda ja klasside arv väheneda. “Uues vastuvõetud arengukavas on aga kirjas, et Kihelkonna kool jätkab üheksaklassilisena,” lausus Aardam. “Eks selle aasta lõpus tule jälle rehkendada ja meie rahaline ressurss üle vaadata. Praegu maksame koolile õpetajate palkade jaoks 60 000 eurot juurde.”

Kooli kodulehe andmeil töötab Kihelkonna koolis 11 õpetajat.

Pidades silmas valda sündinud ja lasteaias käivate laste arvu, ei ole Aardami hinnangul suurt lootust, et õpilaste arv kasvaks. “Möödunud aastal sündis vallas vaid neli last,” nentis ta.

Aardami sõnul pole just palju võimalusi noori peresid Kihelkonna valda elama meelitada. “See võimalus on meil küll, et kui valda tuleb elama noor pere, kel pole eluaset, ent kel on kindel töökoht olemas või loovad nad endale ise töökoha, siis on näiteks võimalik osta neile valla eelarvest korter ja üürile anda,” rääkis vallavanem.

Kooli tulevikku kaalutakse ka Laimjala vallas – Kahtla koolis õpib tänavu vaid 36 õpilast.

“Läbirääkimised käivad ja 12. märtsiks tuleb meil otsustada, kas jätkata sügisest üheksa- või kuueklassilise koolina,” ütles vallavolikogu esimees Aarne Lember. “Seni on pooldatud üheksa klassi varianti, aga kui lapsi pole, on niimoodi keeruline jätkata.”

Print Friendly, PDF & Email