Leisi keskkool hakkab andma tasuta autokoolitust (8)

Leisi keskkool plaanib järgmisest õppeaastast pakkuda kooli maine tõstmise eesmärgil gümnaasiumiklassidele tasuta autokoolitust.

Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep ütles, et kui varem pidid Leisi keskkooli õpilased, kes juhiluba soovisid, õppesõidu- ja bensiinikulu oma taskust kinni maksma, siis järgmisest õppeaastast saavad kõik koolituse läbinud autojuhiloa kätte tasuta.

“Kõik koolid võitlevad praegu õpilaste eest ja seega arvasime, et tasuta juhiload võiks olla üks tõmbenumber, mis Leisi keskkooli õpilasi juurde toob,” märkis vallavanem. Kulude vähendamiseks on autoõpe plaanis läbi viia korraga kõigile gümnaasiumiklassidele ja korraldada õpe iga kolme aasta tagant.

Ludvik Mõtlep möönis, et esialgu on lahtine, kas alustada koolitusega uue õppeaasta algul, nagu algul oli plaanitud, või lükata autoõpe aasta võrra edasi. Näiteks ei pea Leisi vallavolikogu revisjonikomisjon mõistlikuks korraldada auto-
õpe kogu gümnaasiumiosa õpilastele korraga. “Võib juhtuda, et mõni õpilane tulebki ainult lubade pärast, saab 10. klassis load kätte ning seejärel laseb jalga,” seisab revisjonikomisjoni protokollis.

Revisjonikomisjon soovitab autokoolitusega alustada järgmisel aastal ja teha seda korraga kahe klassi kaupa, et lubade kättesaamine jääks edaspidi 11. klassi. “12. klass oleks võib-olla ka paslik, kuid viimane aasta on seotud lõpetamisega ning läheb kiireks,” põhjendab revisjonikomisjon.

Leisi keskkooli direktor Reeli Kõiv ütles, et tema hinnangul tuleks autokooliteenus osta siiski korraga kõigile 25 gümnaasiumiõpilasele, sest see tuleb vallale odavam. “Kooli autoõpetuse õpetaja koondamise mõte oli ju kokku hoida ja kui me soovime säästa, siis on mõttekas kolm klassi kokku panna,” rääkis Leisi keskkooli direktor, kes on juba saanud ka autokoolituse hinnapakkumise.

Kolmest Saaremaal tegutsevast autokoolist saatis Leisi keskkoolile oma hinnapakkumise vaid Kuressaare ametikool. Näiteks 25 õpilase korraga koolitamine läheb vallale ühe lapse kohta maksma 792 eurot, 20-liikmelise grupi autoõpe maksab õpilase kohta 812 eurot ja 10 õpilase koolitamise korral 912 eurot.

Print Friendly, PDF & Email