Vald küsib linnalt poolt miljonit või lasteaeda (16)

ANDRES TINNO: valla seisukohast ei ole perspektiivikas linna tegevusse investeerida, kui puudub kindlus, et Lääne-Saare valla lapsed tulevikus investeeringust kasu saavad. Foto: Tambet Allik

ANDRES TINNO: valla seisukohast ei ole perspektiivikas linna tegevusse investeerida, kui puudub kindlus, et Lääne-Saare valla lapsed tulevikus investeeringust kasu saavad. Foto: Tambet Allik

Kuressaare linn võttis vastu otsuse Kaarma valla järglasega ühtses haridusruumis senistel tingimustel mitte enam jätkata. Linnale tegevusetust ette heites astub Lääne-Saare vald nüüd mängust välja ja nõuab seniste kulutuste tagasimaksmist.

“Kuressaare linn ei ole seni põhjendanud kokkuleppe lõpetamise vajadust ega ka esitanud vaatamata Lääne-Saare valla korduvatele suulistele palvetele omapoolseid tingimusi ja ettepanekuid uue kokkuleppe sõlmiseks,” kirjutab Lääne-Saare vallavanem Andres Tinno olukorrast alates 18. detsembrist 2014.

“Tänaseni pole linnalt ei lepingu projekti ega sisulisi ettepanekuid tulnud. Kirjutamata reegel on see, et kui üks pool lõpetab lepingu, siis esitab ta uue lepingu sõlmimiseks ka oma ettepanekud,” lisas Tinno Saarte Häälele.

Vallavanem märgib kirjas, et Kaarma vald on vastavalt ühtse haridusruumi lepingule teinud ajavahemikus 2007 kuni 2014 investeeringuid summas 627 716,56 eurot. Omandiõigust ega muid pikaajalisi õigusi Kaarma vallale investeeringuga ei kaasnenud.

Olgugi et valla eelarve tahab kinnitamist ja 2015. aasta kaasfinantseering kooskõlastamist, pole linna poolt tulnud mingeid ettepanekuid ning samuti ei vastata linnavalitsusest näiteks valla finantsjuhi küsimustele haridusasutuste kulumi kohta.

Jõuline avaldus

“Arvestades, et Kaarma vallal puudus ja Lääne-Saare vallal puudub võimalus kokkuleppe kohaselt linna planeeritavaid haridusruumi puudutavaid otsuseid mõjutada, keeldub Lääne-Saare vald kooskõlastamast 2015. aasta kaasfinantseeringu mahu arvestust ja kogusummat,” teeb Tinno kirjas jõulise avalduse.

Põhjenduseks toob ta veel, et valla seisukohast ei ole perspektiivikas linna tegevusse investeerida, kui puudub kindlus, et Lääne-Saare valla lapsed tulevikus investeeringust kasu saavad.

Vald teeb linnale ka ettepaneku, et Kuressaare hüvitaks Kaarma valla tehtud rahapaigutused linna haridusruumi summas 497 034 eurot.

“Seda põhjusel, et heas usus sõlmitud kokkulepe on Lääne-Saare vallale ootamatult ja põhjendamatult lõpetatud. Muutunud olukorda arvestades peab Lääne-Saare vald tegema planeerimata kulutusi oma laste heaolu tagamiseks,” ütleb vallavanem.

Siiski pakub vald linnale ühe varuvariandi: andke üks lasteaed meile. “Lääne-Saare vald on valmis Kuressaare linnalt tehtud investeeringute katteks üle võtma Kuressaare linna renoveerimist vajava Pargi lasteaia koos töötajatega ja sinna juurde kuuluva kinnistuga,” kirjutab vallavanem Tinno.

Tinno sõnul tagaks see edaspidise õiglase panuse haridusasutuste rahastamisse ja ühtsesse haridusruumi Kuressaare linnaga. Siis on Lääne-Saare vallal peale rahalise panuse ka omandiõigus rahastatud varale.

Linn ei mõista Tinnot

Kuressaare linn ei ole Lääne-Saare väidetega nõus. Huvitavaid mõtteid kommenteerivad nad linna pressiesindaja Geili Heinmaa sõnul siis, kui valla kirjale vastatakse.

Saarte Hääl küsis linnavalitsuselt ka kommentaari Lääne-Saare vallavanema väitele, et midagi pole seni ette võetud. Selle peale vastas Heinmaa, et küsimus jääb talle arusaamatuks.

“Linn on nimetatud teemal olnud algusest peale initsiaator ja nii meediale kui ka lapsevanematele on teada, et oleme juba midagi ette võtnud,” sõnas Heinmaa.

Tema sõnul algasid kohtumised, arutelud, dokumentatsiooni ettevalmistamine ja muu tegevus kohe pärast volikogu otsust läbirääkimisi alustada. “Aasta jooksul on oodata veel palju sisutihedat tööd. Eelkõige on aga vajalik teise poole huvi,” vastas Heinmaa.

Print Friendly, PDF & Email