Muhulastele jägub igat sorti reemiaid ja autasusid

Küinlakuu juba teises pooles. Ja mittemärki ep sua aru, mõuke voastaaeg paergu piaks olema. Sii poari voasta iest olli nõuke lugu, et olli irmpitk tali ja siis tulli sui kohe otsa. Kõik tärkas ja kasus nii äkiste, et kevade oleks justkut vahelt kadun oln. Aga seevoasta paistab nõnna olavad, et sügise otsa tulli kohe kevade. Tali jähi vahelt ää. Neh, Kiku metsas juba külmpersed aavad oma pungasid piale pissitassa moa sihest välja. Kui easte otsi, siis levab. Mis talvet ta siis änam tieb.

Tuleva nädali oo juba matsapäe. Siis pidada muhulased lõokilele lahti lõikama ja lammaste lagunemise aeg akkab koa pihta. Ilja aa iest üks ilmatark arvas, et kui vastlabe oo soe ilm, siis pidada kevade koa sojad ilmad tulema. Suame nähe, mis kesist ilma ta sii kuu-kahe pärast tieb.

Selle kuu kõrge tähtsam pidupäe oo tuleva nädali. Ma riagi muedugist vabariigi voastapäävast. Meite soare pial oo seks puhuks kontsert ja reemiate üleandmine tuleva esmasbe. Siis kahekümne kolmanda õhta kellu kahessast. Ja ikka Liiva koolimajas. Oodetse ikka kõiki. Neh soab jälle nähe, kis omale reemiad soavad ja puhas. Kandidaatisid oo ikka kohe üksjagu. Ja sie oo ikka nõuke munuke pidu oln igavoasta.

Neh, ja ega sellega põle nie voastapääva sündmused üksi läbi mitte. Neh just selletaudi näidatse tuleva riede, siis kahekümne seitsmenda veebruari õhta, Hellamaal kinu jälle. Ja sedakorda oo sie puru uus vilm “1944”. Ja pilet oo ikka kolm eurut nõnna kut iga kinu aegas.

Ja sest rõemusõnumist ma põle viel juttu teingid, et meite soare pialt soab koa kaks inimest maavalitsuse teeneteplaadi. Seltsielu edandajaks oo kuulutatud Lõetsa Paali-Jüri Vello ja elutüö iest andasse plaat pitka aega, 1976-st kuni 2011. voastani Muhu kooli juhtin Sentale. Oo küll mõlemad viart nõukest tunnustust. Neh ja Jaaguda Rein Suuremõisast soab Valgetähe viienda lassi teeneteristi kohe vabariigi presidendi oma kääst. Nõnna et kangeid muhulasi jägub seevoasta igase poole autasusid soama, Muhuse ja Kuresare ja Talina koa.

Ja nüid natusse muud juttu koa. 27-st veebruarist kuni esimese märtsini pietse noordekeskuses IT-alast linnalaagrit. Kis tahab selle kohta midagid täpsemaste tiada, et misse oo ja mis sial tihasse koa, siis uurige aga Arneki kääst järgi.
Voata sõuksed luod ja laulud siis oo siikantis. Olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email