Mittetulundusühingute toetamise kord muutus

TOETAMINE MUUTUB: MTÜ-de toetamise korra muutust koordineerib Tõnu Munk (esiplaanil). Foto: Raul Vinni

TOETAMINE MUUTUB: MTÜ-de toetamise korra muutust koordineerib Tõnu Munk (esiplaanil). Foto: Raul Vinni

11. veebruari istungil tunnistas Lääne-Saare vallavolikogu kehtetuks senises kolmes vallas kehtinud mittetulundusühingute ja teiste seltside, klubide toetamise korra. Ühinenud valdades kehtisid mittetulundusühingute toetamisel väga erinevad tingimused, mistõttu oleks kolme erineva korra kehtimine toonud kaasa palju segadust.

Kuni uue korra kehtestamiseni toetab Lääne-Saare vald mittetulundusühinguid taotluspõhiselt. See tähendab, et kui MTÜ, klubi, selts või eraisik soovib saada toetust, tuleb tal esitada vabas vormis kirjalik avaldus valla kantseleisse (kas e-postiga aadressil vald@laanesaare.ee või postiga aadressil Marientali tee 27, Kuressaare linn, 93820). Taotlused vaatab läbi vallavalitsus ja toetuse maksmine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega. Juhime tähelepanu, et taotlus peab olema põhjendatud ja lisada tuleb võimalikult täpne eelarve.

Uue korra töötab välja külaelukomisjon (komisjoni esimees Tõnu Munk, munktonu@gmail.com, tel 56 495 364), eeldatavasti on uus kord märtsikuu volikogu päevakorras. Täpsem info taotluse esitamise kohta: õigusnõunik Liis Lepik (liis.lepik@laanesaare.ee, tel 45 20 451).

Liis Lepik
õigusnõunik

Print Friendly, PDF & Email