Karalas kohtusid külaseltsid

LAUL KÕLAS: Taritu memme-taadi klubi andis vahva kontserti. Foto: erakogu

LAUL KÕLAS: Taritu memme-taadi klubi andis vahva kontserti. Foto: erakogu

Sõbrapäeva keskpäevaks kogunesid Karala külamajja Lümanda piirkonna külaseltside esindajad, et tähistada sõbrapäeva ja arutada külaseltside edaspidist tegevust uues ühises Lääne-Saare vallas.

Meie koosviibimisel viibis ka riigikogu liige Kalle Laanet, kes kuulas ülevaadet kõikide seltside tegevusest ja andis soovitusi, kuhu pöörduda oma probleemidega.

Koosviibimisel tõdesime, et külaseltsid on korda saatnud suuri tegusid: ehitanud tuulikuid, külakiikesid, külamaja, küüni, laululava, korrastanud külaplatse, lautrikohti, rannaalasid, viinud läbi traditsioonilisi kultuuri- ja spordiüritusi, talletanud ajalugu. Arutelu käigus tõdesime, et kõige suurem probleem meie piirkonnas on teed, mis vajavad kõvasti korrastamist, teeääred puhastamist ja niitmist.

Kultuurilist külakosti pakkus Taritu memme-taadi klubi, kes andis vahva kontserdi. Ajusid sai ragistatud mälumängus ja sõnade seadmises sõbrapäeva luuleridade kokkupanekul.

Aitäh kõikidele kohalolnutele, kes te sõbrapäeva eriliseks tegite!

Kaja Juulik
Karala külaseltsi eestvedaja, Lääne-Saare külaelu komisjoni liige

Print Friendly, PDF & Email