Avalik pöördumine SA Kuressaare Hoolekanne nõukogu ja ajakirjanduse poole (17)

Teie poole pöörduvad SA Kuressaare Hoolekanne päevakeskuses igapäevaelu toetuse teenust saavate klientide eestkostjad ja lapsevanemad.

Meie oleme teenusega väga rahul. Teenus on paranenud just juhataja Piret Sarjase juhtimise ajal.

Tööle võeti lisaks ühele tublile tegevusjuhendajale ka teine väga kompetentne tegevusjuhendaja. Meie noored saavad just sellist teenust, mis on sotsiaalhoolekande seaduses ette nähtud.

Teenuse eesmärk on inimese parim iseseisev toimetulek, igapäevaelu- ja tööoskuste toetamine ning tema pereliikmete nõustamine. Päevakeskuses on teenust saavatele klientidele koostatud nädala ja kuu tööplaanid. Teenust osutavad oma ala spetsialistid juhataja Piret Sarjase juhtimisel.

Oleme kategooriliselt vastu juhataja Piret Sarjase töölt vabastamisele. Oleme äärmiselt nördinud, et meie, igapäevaelu toetamise teenust saavate klientide eestkostjate arvamust ei ole küsitud. Soovime kohtumist hoolekande nõukoguga ja inimestega, kes ei ole Piret Sarjasega rahul. Meie soovime välja öelda oma seisukoha. Nõuame, et Piret Sarjas jätkaks SA Kuressaare Hoolekanne juhatajana.

Kuressaares, 18. veebruar 2015

Anne Metsamaa, Krista Rebel, Tiiu Kallas,Varje Jõgi, Merike Vaher, Pille Reinväli, Silvi Ainsalu, Erika Elli, Asta Laht, Kairi Kuning, Valentina Derkatš, Liina Kalju, Merje Nelis, Merje Mägi, Ly Seli

Print Friendly, PDF & Email