Parvlaevade sundkasutusse võtmine pole seaduslik (2)

Valitsuses mullu novembris heaks kiidetud hädaolukorra seaduse (HOS) muudatused, mis võimaldavad riigil mandri ja saarte vahelisi liine teenindavad parvlaevad riiklikult sundkasutusse võtta, on eelnõud analüüsinud advokaadibüroo Aivar Pilv hinnangul põhiseadusega vastuolus.

Riigikogus täna kolmandale lugemisele jõudnud hädaolukorra ja teiste seaduste muutmise eelnõu õiguslik analüüs tõi välja, et eelnõu on koostatud ilmselgelt kiirustades ega lahenda seletuskirjas esile toodud probleeme. Samuti on eelnõu vastuolus põhiseadusega, Euroopa Liidu õigusaktidega ning selle puudustele on tähelepanu juhtinud nii sise-, justiits- kui ka rahandusministeerium, märkis advokaadibüroo BNS-i teatel.

Advokaadid leidsid, et seaduseelnõus sõnastatud peamine eesmärk tagada parvlaevaliiklusega Eesti mandri ja suursaarte vaheline järjepidev ja stabiilne ühendus on saavutatav praegu kehtivate õigusaktidega ning seetõttu ei ole piisavalt argumenteeritud HOS-e muudatuste vajalikkus. “Tegemist on ebamõistliku ja mittevajaliku ülereguleerimisega, mis kahjustab ettevõtlusvabadust ja õiguskindlust,” märgitakse analüüsis.

Advokaadid toovad esile, et majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi algatatud seaduseelnõu ei ole kooskõlastanud siseministeerium, mille valitsemisalasse kriisireguleerimise alased küsimused kuuluvad.

Advokaadibüroo arvamusest järeldub, et kavandatavad muudatused on vastuolus Eesti Vabariigi põhiseaduses sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega ehk piiravad parvlaevateenuse osutajate ja parvlaevade omanike põhiõigusi ja -vabadusi rohkem, kui on lubatud.

Print Friendly, PDF & Email