Kokkuvõtted päästeameti põlenguküsitlusest

Pärast 3. veebruaril juhtunud plastitööstuse põlengut Kudjape alevikus korraldas päästeamet kohalike elanike internetiküsitluse. Nüüdseks on see lõppenud ja esimesed kokkuvõtted on tehtud.

Küsimustikule vastas 60 inimest, vahendas Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Kristi Kais. Küsimusele, millisest allikast kuulsid esimest korda võimalikust ohust, vastas 42%, et sai infot kõigepealt online-meediast. 15% kuulis juhtunust kohalikust raadiost, ligi 12% kuulis tuttavalt või naabrilt. 27% nägi päästeautosid mööda sõitmas, said infot töökaaslastelt ja nägid suitsu. Telerist kuulis ohust vaid 2% vastanutest.

“Vastustest selgus, et kõige enam (75%) jälgiti sündmuse edasist arengut jällegi online-meediast. Järgnesid televisioon 17% ja raadio 13 protsendiga. Pakuti välja oma versioone, kust keegi soovitud infot sai. Mõned näited: oma kodu akendest, käidi ise kohal,” rääkis Kais.

Info liikumise õigeaegsuse ja piisavuse osas olid vastajad seda meelt, et infot oli piisavalt (80%) ja see jõudis nendeni õigel ajal (67%).

“Lisaks soovisime teada saada, kas vastajad on huvitatud koolitus- või infopäevadest, kus räägitakse kodukoha riskidest. Sellest oli huvitatud 70% vastanutest,” ütles Kais, lisades, et tegelikult oli vastavasisuliste infopäevade korraldamine nende kriisibürool planeeritud juba enne Kudjape õnnetust.

Elanikelt küsiti ka seda, millist infot ja millisest kanalist sarnase sündmuse puhul enim vajatakse. Selle küsimuse vastustest tuli välja, et enim oodatakse infot raadiost. Lisaks pakuti varianti, et ka SMS-i teel oleks kiire ohuteavitus oodatud, põhjenduseks see, et mõnes töökohas ei saa raadiot kuulata ega ka internetti jälgida, aga telefonile on ehk ikka võimalik pilk peale visata.

Küsimustiku koostanud Lääne päästekeskuse kriisireguleerimise büroo peaspetsialist Sulev Kallavus tunnistas, et küsimustikule antud operatiivne ja aktiivne tagasiside oli tema jaoks esmakordne ja üllatav.

“Tänan väga Kudjape elanikke vastamise, meile vajaliku info ja ettepanekute eest. Elanike ettepanekud on igati asjakohased ja näitasid meile ohuolukordadest informatsiooni vahendamise tähtsust. Hea koostöö toimus Lääne-Saare vallaga, kellelt infoabi saime. Pääste võtab selle info endale teadmiseks ja täitmiseks, et tagada elanikkonna veelgi parem informeeritus ja kaitse,” lubas Kallavus.

Print Friendly, PDF & Email