Veised linna! (1)

Kuressaarlased peaksid veel mäletama aega, mil linnas lehmi ja lambaid peeti. Ja mitte väga kauges minevikus. Oleme oma leheski kirjutanud, et veel 1980-ndate algul kõndisid linnalehmad mööda praegust Kohtu tänavat karjamaalt koju. Ja mitte ainult mööda Kohtu tänavat.

Uued elamurajoonid oma korrusmajadega tõrjusid veised linnast välja, aga see polnud ilmselt ainuke põhjus, miks loomad linnapildist kadusid. Küllap pidasid loomi ikkagi vanemad inimesed, noortel vaevalt selleks huvi oli.

Peatselt elustub ajalugu aga taas. Vaevalt me küll linnatänavail enam lehmi kohtame, kuid Tuulte Roosi elamurajooni lähedal on see täiesti võimalik, kui Kuressaare linnavalitsus sõlmib lepingu maahooldajaga, kes hakkab veistega päästma Kuressaare lahe hoiuala roostumisest. Tulu on aga suuremgi, kui ainult looduskaitsealuse maa kinnikasvamisest päästmine. Loomad linnalähedasel karjamaal pakuvad silmailu ja lapsedki ei pea siis ehtsate loomade nägemiseks maale või Tallinna loomaaeda sõitma.

Print Friendly, PDF & Email