Küinlakuus oo palju uudissime

Neh, ma`p akka sii nendest surdest valimistest üht teitele riakima. Seda juttu oo paergu nagunii kõik kohjad täis. Ühna loe päävi, mis viel märtsikuuni jäen oo. Et siis soab sie rall ometiks läbi.

Aga küinlakuu sihes oo meitel sii muid asju koa, põle üht et paljast valimiste ropaganda.

Kuu teises pooles oo ju mitmel Muhust pärit kirjamehel sünnipäe. Nõnna siis pietsegid 18-ndal veebruaril kellu kahestteistmest Liiva roamatukogus Juhan Smuuli ja Jüri Tuuliku sünnivoastapääva ja Ülo Tuuliku 75-voastast juubelid. Kohe kõiki ühe päävaga. Neh ühe suguseltsi poesid ju koa puhas. Pidu korraldajaks oo Muhu muuseum ja eks sial ikka nende kirjamieste loomingud ette kandasse ja kuulatse igasugu lindistusi,mis nendest eluilmal tehtud oo.

Ja sialt edasi, kohe järgmise õhta, 19-ndal kellu viiest oo jälle asja Hellamaale. Külakeskusele tuleb külase Piiri taaskasutuskeskus. Nõuke isevärki ja ühna muhulaste moodi üritus. Neh, elu näin muhulased ep viska ühtegid vana asja kohe ää. Ikka pannasse täose, et äkist lähäb taris. Ja mõne asjaga oo kogunisti nõnna, et voatad teist piale ja mõtled, et siit soaks omale midagi uut tiha. Aga kohe ep tule pähä koa, et midast. Ja nüid siis Mare tulebkid rahvale riakima ja õpetama, et mis piaks vanade asidega tegema, et nendele soaks anda uie elu ja viartuse. Ja kellel oo midagi nõukest kodu, et tahaks kangeste sest midagi uut tiha, siis võtke aga seltsi. Kus rohkem päid kampas oo, sial tulavad paramad mõtted.

Ja lõpetuseks kaks nõukest rõemast uudist koa. Esteks oo nüid pasturaadi katussekivide raha kokku soan ja kevade soab kivid ää osta. Siis võib akata omasid nimesid kividele piale kirjutama. Ja muidugid ega sellega põle viel katus piale soan.

Nõuksi imeasju tuleb sialt vana katusse alt välja, et voata ja imesta – üks poaer sarikaid oo masu vahelt tükkis kadun. Nee oo taris sõnna uied tiha. Ja tiab mis puhas viel. Ja iga tüö tahab aga jälle raha ja nüid piab jälle nuputama akkama, et kus puu otsas nee eurud kasuvad. Olgu tuhandest tänatud Antsu-Matsi Inna, et ta selle katusega ikka sedaviisi rallida viisib just puhta omast vabast tahtest riigitüö ja pere kõrvast!

Ja lõpetuseks viel nõuke tähtis uudis, et Külasema küla Muhu soare pialt sai Soaremaa voasta küla valimistel rahva lemmikuks. Mõni ikka uuris koa,et mesmuodi nõuke asi võemalik oo. Neh, miks ep põle. Muhust olli ju paljast üksainumas küla ja kõik moailma muhulased ansid oma iale sellele. Aga Soaremaalt olli kohe mitu küla ja siis es ossan mõni oma ialt andagi. Kedast sa teestest siis kehvemaks või paramaks piad.

Vat sõuksed lood ja laulud. Olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email