Suvel vahetatakse Suures väinas kaabel välja

Juuni keskpaigast kuni augusti lõpuni rekonstrueerib Empower AS Virtsu ja Võiküla vahelist kaabelliini, mille käigus asendatakse üks kuuest 35 kV maa-merekaablist uue 110 kV maa-merekaabliga.

“Praeguse kava järgi algavad merekaabli paigaldamise ettevalmistustööd Virtsu ja Võiküla alajaama piirkonnas ehk maismaal maikuus. Ettevalmistustööde käigus rajatakse kraavid kaabli paigaldamiseks maismaal,” sõnas Elering AS-i kommunikatsioonijuht Ain Köster. Ta selgitas, et tavatarbija jaoks tõstab uus kaabel varustuskindlust. “Vanad merekaablid on amortiseerunud ja nende parandamine võimalike rikete korral kulukas,” lisas Köster.

Tööde tellija on Elering AS ja läbiviija Eesti elektritööde ehitusfirma Empower AS. Meretööd tehakse Kösteri sõnul juulis ja augustis. Projekt peaks lõppema novembris.

110 kV kaabli paigaldamine maksab ilma käibemaksuta 9,4 miljonit eurot.

1964. aastast pärinev 35 kV kaabel on aja jooksul tekkinud vigastuste parandamiseks tehtud remonttööde tõttu nihkunud kuni 40 meetrit esialgsest trassist kõrvale. Uus kaabel tuleb aga sirgele, mis ühendab randumispunkte.

Randumispunktid jäävad uuel kaablil samaks. Kokku on mandri ja Muhu vahel hetkel kuus 35 kV kaablit, millest üks võetakse seoses uue kaabli panekuga merest välja. Neli kaablit on Virtsu ja Võiküla vahel ja kaks Rõuste ja Tusti vahel.

Kuna õli kaablis on paberiga seotud, ei põhjusta kaabli väliskesta vigastamine või kaabli lõikamine kohest keskkonnareostust. Selleks, et vältida õli sattumist keskkonda, kasutatakse demonteeritud kaabli ladustamiseks lekkekindlaid konteinereid.

Print Friendly, PDF & Email