Saarte geopark: meil on oma liikmetega hea koostöö

viktoria bubukimTänases lehes avaldame uudise sellest, et Orissaare vald võib aina suureneva tegevustoetuse summa tõttu MTÜ Saarte Geopark liikme staatusest loobuda. Liikmemaksu suurusest, MTÜ tegevusest ja koostööst liikmetega rääkis Saarte Häälele lähemalt projektijuht Viktoria Bubukin (fotol).

Saarte geopargi liikmed on praegu Leisi, Orissaare, Muhu, Pihtla, Valjala, Kihelkonna, Mustjala ja Torgu vald ning MTÜ Kaali Külastuskeskus. Enne ühinemist Lääne-Saare vallaks olid möödunud aasta lõpuni liikmed ka Kaarma, Kärla ja Lümanda vald. Lääne-Saare vald ei ole veel liitumise otsust teinud.

Liikmemaks on olnud alates MTÜ Saarte Geopark asutamisest 2010. aasta detsembris sama: 32 eurot liikmest omavalitsuse kohta. Sellele lisandub iga-aastane tegevustoetus, mis oleneb suuresti geopargi esitatud ja rahastuse leidnud projektide omafinantseeringutest ning töötajate palgakulust. Võrreldes mullusega on käesoleva aasta tegevustoetus suurenenud pisut üle 10 000 euro.

Tegevustoetuse summa kasvamise peamine põhjus on elluviidavate projektide omafinantseeringu katmine. Tänavu on töös olevate projektide kogumaksumus kokku ligi 60 00 eurot ehk ligi kuus korda suurem kui möödunud aasta projektide maht. Ometi ei ole tegevustoetus tõusnud sama suurusjärgu võrra, mis näitab, et MTÜ Saarte Geopark on olnud väga edukas liikmete poolt MTÜ-le suunatud raha mitmekordistamisel.

Praegu töötab MTÜ Saarte Geopark heaks kaks palgalist töötajat, kumbki poole koha koormusega. Varem töötas projektijuht 0,33-kohalise töökoormusega ning arendusjuht asus tööle alles 2014. aasta aprillis, sellest lähtuvalt olid tööjõukulud mullu väiksemad. Liikmete tegevustoetuse vähendamiseks otsitakse pidevalt uusi võimalusi. Kui mõne eelarvesse planeeritud tegevuse elluviimiseks leitakse rahastus, siis seeläbi väheneb ka liikmete tegevustoetuse summa. Varem oleme saanud planeeritud tegevustoetust vähendada erinevate projektidega ligi 2000 euro võrra.

Tagasiside on positiivne

Liikmete tagasiside on olnud positiivne, kuna loodushariduse ja loodusturismi pool maakonnas vajab jätkuvalt arendamist. Vallad on avaldanud heameelt, et MTÜ Saarte Geopark on saanud KIK-i toel juba kolm aastat järjest korraldada kooliõpilastele ekskursioone loodusainete õppe mitmekesistamiseks.

Suur töö on tehtud loodusobjektide tähistamiseks: paigaldatud on 15 infostendi geoloogiliste objektide juurde, 20 suunaviita ning seitse maakonnakaarti maanteede äärde. Tänavu paigaldatakse veel kümme infostendi, 45 suunaviita ja viis maakonnakaarti. Sel moel on enamik Saare maakonna geoloogilisi külastusobjekte ja huvipunkte korralikult tähistatud.

Seni on meil oma liikmetega olnud väga hea koostöö. Vallaesindajad on igati soosinud geopargi tegevust, kaasa arvatud Orissaare vald.

2012. aastal paigutati Orissaare vallas infostend Pulli pangale, tutvustamaks panka ja Saarte geopargi ülejäänud geoloogilisi objekte Saare maakonnas. 2013. aastal paigaldati Orissaare–Leisi–Mustjala maantee äärde Pulli panga suunaviit.

MTÜ Saarte Geopark korraldatud ekskursioonidel on Orissaare gümnaasiumist osalenud kahel järjestikusel aastal kokku 54 õpilast ja neli õpetajat. Orissaare valla geoloogilised ja loodusobjektid on eksponeeritud eelmises Saarte geoparki tutvustavas voldikus ning tänavu koostatavasse uude voldikusse plaanime lisada uusi objekte, arvestades Orissaare valla soove.

Sel aastal paigaldatakse üle kogu Saaremaa uusi metallist ja puidust suunaviitasid. Orissaare vald on välja pakkunud Jaani kiriku, mis vajab korralikku viita.

Saabuval kevadel viiakse 23. maist 7. juunini läbi traditsiooniline Euroopa geoparkide nädal, millesse soovime kindlasti kaasata ka Orissaare valla ettevõtteid.

Sügisel valmib aga Saare maakonda tutvustav lühifilm, mille autor on Margus Muld. Igast Saare maakonna omavalitsusest käsitletakse filmis kahte-kolme objekti. Filmi tahame me turustada geoparkide võrgustiku kaudu ja Youtube’is. Orissaarest on filmi pakutud Maasilinn, Sõjavara muuseum, Pulli pank ja aleviku keskus.

See, et Orissaare vald on tõsiselt üle vaadanud oma kuuluvuse erinevatesse organisatsioonidesse, on arusaadav ja mõistetav. Tulevikus soovime sealse kogukonnaga kindlasti suuremat koostööd teha. Orissaare vallavolikogus kohapeal käies saime juurde uusi projektiideid, näiteks Orissaare staadionitamme valgustamine, mille võimalusel korraldame.

Ka teistes valdades on hulgaliselt huvitavaid loodusobjekte, millele tasuks samuti tähelepanu pöörata.

Infokiosk Kaali

Maakonna esimesed infokioskid paigaldame Kaali külastuskeskusse, kuna seal asub Saarte geopargi keskus. Kohapealne info ja ekspositsioon vajab ju uuendamist.

Kaks interaktiivset infokioski peaksid olema Kaali meteoriitika- ja paekivimuuseumi paigaldatud tänavu juuniks. Üks infokiosk tutvustab siluri ajastut läbi Saaremaal ulatuslikult avanevate paljandite ja pankade, teine kiosk kajastab aga Kaali meteoriidikraatrite tekkelugu ja seal läbiviidud teaduslike uuringute tulemusi.

Kevadsuvisel perioodil jagab geopargi töötaja Kaalis huvilistele Saare maakonna kohta infot, kasutades kioske oma igapäevatöös. Külastajail on aga ka iseseisvalt võimalik infokioskist teavet saada. Juhul kui infokioskid külastajate poolt hästi vastu võetakse, on mõistlik paigaldada neid erinevatesse kohtadesse üle maakonna.

MTÜ Saarte Geopark on võtnud eesmärgiks teha tänavu oma liikmetega senisest veelgi intensiivsemalt koostööd, et üheskoos välja töötada Saarte geopargi uus strateegia. Geopark arvestab oma töös kogukonna ideid, kuhu võiks liikuda Saare maakonna loodusturism ja loodusharidus

Print Friendly, PDF & Email