Leisi ei soovi Pamma kooli mälestiseks kuulutamist

Ludvik_MotlepLeisi vallavalitsus ei ole nõus Pamma koolimaja ehitismälestiseks tunnistamisega.

Vallavanem Ludvik Mõtlepa (fotol) kirjas muinsuskaitseametile on põhjendusena välja toodud, et Pamma koolimaja kasutava külaseltsi võimekus hoonet korda teha on raugenud ning valla jaoks hoonel kasutusotstarve puudub.

“Et hoonet säilitada, peame leidma hoonele uue omaniku. Muinsuskaitsealuseks tunnistamise korral ei pruugi me uut omanikku leida,” osutas Mõtlep. Vallavalitsuse nägemuse kohaselt võiks koolimajas tulevikus tegutseda majutuse või turismiga tegelev ettevõte.

“Kuna hoone on ehitatud koolimajaks, siis on iga uue kasutusotstarbe jaoks vaja hoone siselahendust oluliselt muuta,” selgitatakse, miks mälestiseks tunnistamine võib hoone müüki ja kasutamist raskendada.

Kirjas on aga lisatud, et seni on püütud koolimaja väliskuju ja detaile säilitada ning seda tehakse ka edaspidi. Samuti püütakse säilitada kõiki teisi Leisi vallas asuvaid väärtuslikke ehitisi, mis on projektis “Eesti 20. sajandi (1870–1991) väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analüüs” välja toodud.

Vallavanema kirjas seisab veel, et Leisi alevikus asuva konstaablimaja omanik ei ole samuti huvitatud hoone mälestiseks tunnistamisest, kuid lubab säilitada hoone välisilme.

Muinsuskaitseameti ehitismälestiste peainspektor Triin Talk ütles Saarte Häälele, et praegu on veel vara rääkida, mis vaidlusalusest Lümanda keskusehoonest ja Leisi hoonetest saab.

“Neid küsimusi arutatakse ehitismälestiste eksperdinõukogu koosolekul. Seejärel tuleb ametil edasised otsused teha, arvestades omavalitsuste ja eksperdinõukogu seisukohtadega,” lisas Talk.

Ta selgitas, et kaitse alla võtmise menetluse kõrval on oluline ka see, et igale omavalitsusele on info väärtuslike hoonete kohta edastatud.

“Omavalitsused saavad seda infot kasutada oma ehituslubade väljaandmisel, miljööalade määramisel ja uue planeerimisseaduse kehtestamisel peatselt ka väärtuslike üksikobjektide määramisel.”

Triin Talk lisas, et Saaremaal on osa omavalitsusi enda peale võtnud ka kõikide väärtuslike ehitiste omanike teavitamise.

Print Friendly, PDF & Email