Saare maakond vajaks juurde kolme perearsti (4)

Terviseameti andmeil on Saare maakonnas neli perearstinimistut üle piirsuuruse.

Pikim nimistu on jaanuari seisuga Kaalep Koppelil – 3181 inimest. Orissaare, Laimjala ja Pöide valda teenindava perearsti Elo Lemberi nimistusse on kantud 2729 inimest. Kuressaares abivajajaid vastu võtval Ingrid Tammel on teenindada 2714 inimest ja perearst Sille Väli nimistus on 2682 inimest.

Kõige lühem on perearst Anu Krischka teenindatav nimistu Leisi vallas – 500 inimest. Kuressaares on dr Krischka nimistus 1747 isikut. Patsientide arvu poolest eelviimane koht maakonna perearstide seas kuulub Kihelkonna ja Lääne-Saare valla perearstile Ain Ausile.

2015. a jaanuari seisuga on Saaremaal 18 perearstinimistut, millest kolme suurus on alla 1200 isiku.

“Sõltuvalt teeninduspiirkonna eripärast ja perearstide pensionile siirdumisest on otstarbekas perearsti nimistust loobumisel liita piirsuurusest (1200 isikut – toim) väiksemad nimistud naabruses olevate väikeste nimistutega,” ütles terviseameti peremeditsiini osakonna analüütik Evgeniya Filippova.

Seitsme nimistu suurus Saare maakonnas on 1200–2000 isikut, neljas nimistus on 2001–2400 inimest ja neljas üle 2400 inimese.

“Juhul, kui perearstiga koos töötab teine arst, on seadusest tulenevalt lubatud nimistu piirsuurus 2000–2400 inimest,” kommenteeris Filippova. “Samas on väljaspool Tallinna, Tartut ja maakonnakeskusi – näiteks Orissaares – üle lubatud piirsuuruse ehk rohkem kui 2400 isikuga nimistuid, kuhu täiendava nimistu juurde loomine ei pruugi olla lahendus, sest piirkond ei ole uute perearstide jaoks atraktiivne.”

Filippova lisas, et arvesse tuleb võtta ka rahvastiku vähenemist neis piirkondades ja suundumist suurematesse linnadesse.

Filippova sõnul on Saaremaal praegu vaja vähemalt kolme perearsti: Leisi nimistu jaoks, Kihelkonna ja Lääne-Saare nimistu jaoks ning Kuressaare nn 0-nimistu jaoks.

“Leisi nimistut teenindab jaanuari lõpuni dr Anu Krischka ja 1. veebruarist 30. septembrini dr Ingrid Tamm,” ütles Filippova. “Dr Ain Ausi nimistut Kihelkonna ja Lääne-Saare vallas teenindab 1. veebruarist 31. märtsini dr Mari Soots.”
“Saaremaa perearstid on vanuses 41–64 eluaastat, kolm neist vanuses 62 pluss,” tõdes Filippova.

Tervisameti andmeil on nimistuga perearstide keskmine vanus Saare maakonnas 54,5 aastat. Viiendik ehk 21% perearstidest on 62–69-aastased, 45% perearstidest on vanuses 51–61 aastat, 22% vanuses 41–50 ja 8% vanuses 29–40 eluaastat. Üle 70 aasta vanuseid peretohtreid on 4%.

Nimistute korrastamise eesmärgil arvatakse perearstinimistutest välja need ravikindlustamata isikud, kes ei ole enam seotud Eesti rahvastikuregistriga või kes on Eesti rahvastikuregistri objekt kehtiva elukohaga välismaal ning ei ole oma perearsti külastanud viimase kolme aasta jooksul.


02-03_saartehaal_29jaanuar.inddSaarlased 150 suurema dividendivõtja hulgas

Eesti perearstifirmade seas kuulub 150 suurema dividendivõtja hulka ka viis Saaremaa ettevõtet.

27. jaanuari Meditsiiniuudised avaldas perearstifirmade TOP 150, kus on ära toodud äriregistri andmed mullu 2012. aasta töö eest välja võetud dividendide kohta ja samade asutuste palgasumma.

Tabelist leiab ka viis Saare maakonnas tegutsevat ettevõtet: Perearst Ingrid Tamm OÜ, Perearst Eve Nurmekivi OÜ, Triin Nirgi OÜ; Perearst Eha Tali OÜ ja dr Merike Rüütlile kuuluv Permer OÜ.

Suurimad dividendid said ettevõtte ainuomanikust perearstid. TOP 150 esimene koht kuulub makstud dividendide – 89 500 eurot – poolest Perearst Anne Haas OÜ-le.

Print Friendly, PDF & Email