Las laastud lendavad? (15)

Tõnis Palts tahab kõik Saaremaa elektrituulikud maha saagida. “Jala pealt nagu küpseks kasvanud metsa.” Enne, kui saed käima tõmmata, tasub küsida, mis on selle mõju ja tagajärjed? Juhin tähelepanu kolmele asjaolule.

Esiteks, keskkonnaküsimus. Roheline viis elektrit toota on teha seda taastuvatest ressurssidest. Eesti tingimustes sobib selleks kõige paremini tuul. Põlevkivist elektri tootmine on üks saastavaimaid viise energia tootmiseks. Vastutustunne keskkonna ja järeltulevate põlvede ees tingib, et meil ei saa olla ükskõik, kuidas elekter pistikupessa on saanud.

Teiseks, energeetikaga seonduv on otseselt julgeolekuküsimus. Riigisisene võimekus varustada inimesi energiaga, tagades allikate mitmekesisuse on Eestile vajalik julgeolekugarantii. Sõltumine teistest, eelkõige idanaabrist, võib ühel hetkel osutuda valusaks nõrkuseks. Riskid peituvad selleski, kui kõik munad on ühes korvis ehk põlevkivikateldes. Mitmekesine energiaportfell aitab hajutada ohte ja tagab meile energiasõltumatuse. Julgeolek on oluline aspekt, mida energiapoliitikat kujundades peab silmas pidama.

Kolmandaks, majandusküsimus. Eesti kõrgeim tuulik asub Salmel. Tegemist on maailmas ainulaadse, rohkem kui sajas riigis patenteeritud tehnoloogiaga prototüüptuulikuga. Tuuliku rajanud ettevõtte Eleon suurem eesmärk ei ole ainult energia tootmine, vaid Eestis arendatud tehnoloogia eksport. Ainulaadse tehnoloogia toel on neil kavas kasvada 1500 töötajaga ja mitmesaja miljonilise eksportkäibega ettevõtteks. Tuulikute tehnoloogia eksport oleks Eesti jaoks uus tööstus.

Meie inimestele tähendaks see tasuvaid töökohti, ühiskonna jaoks aga vajalikku maksuraha, mida saab kasutada näiteks politseinike palkade tõstmiseks. Kui tahame, et Eesti jõukus kasvaks, tasub Eesti innovatsioonil põhineva tööstuse arengut soosida, mitte maha raiuda.

Võitlus Saaremaa tuulikutega mõjub seda pentsikumalt, kuna on teada fakt, et siia ühtki tuulikut juurde ei tule – võrguressurss on täis. Eleonil on küll kavas rajada tuulepark, ent hoolikalt valitud ja inimasustusest eemal asuvatele aladele, Ida-Virumaa endistele, inimtühjadele ja söötis kaevandusaladele.

Enne, kui valimistuhinas hüüdlauseid loopides tuulikuid maha saagima hakkame, tasub selle mõju ja tagajärjed rahulikult läbi mõelda. Vastasel korral valitseb oht, et lageraie käigus saeme maha ka rohelise mõtteviisi, majanduskasvu ja oma riigi julgeoleku.

Kalle Laanet
riigikogu liige, Reformierakond

Print Friendly, PDF & Email