Politsei pani kihutajatele jõuliselt päitsed pähe (19)

PROBLEEMNE KOHT: Patrullitalituse juht Matis Sikk kinnitab, et Kuivastu–Kuressaare maanteel patrullitakse iga päev. Foto: Tambet Allik

PROBLEEMNE KOHT: Patrullitalituse juht Matis Sikk kinnitab, et Kuivastu–Kuressaare maanteel patrullitakse iga päev. Foto: Tambet Allik

Politsei võttis senisest oluliselt suurema tähelepanu alla kihutamise Kuivastu ja Kuressaare vahelisel teelõigul, kus nii mõnedki parvlaevalt tulnud armastavad endiselt kiirust ületada.

“Politseipatrulli kohalolek on muutunud palju vähem etteaimatavaks kui varem,” märkis Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk, kinnitades, et politsei on saanud positiivset tagasisidet selle kohta, et Muhus pidevalt kiirust mõõdetakse.

“Ilmselt ei kao kiiruseületamised lõplikult, kuid meie sagedasem kohalolek avaldab kahtlemata mõju nende arvule,” lisas Sikk.

Eelkõige üritab politsei oma kohalolekuga ennetada just suuri kiiruseületamisi. “Samas võib ka olla, et tabame rohkem kiiruseületajaid, kuna meie enda võimekus on kasvanud,” sõnas Sikk.

Patrullitalituse juht tõdes, et enamasti ületatakse kiirust just Kuressaare ja Kuivastu maanteel. Eelmise aasta oktoobri keskpaigast on Kuivastu ja Kuressaare vahel registreeritud kuus suuremat kiiruseületamist vahemikus 41–60 km/h.

“Lubatud sõidukiiruse väiksemaid ületamisi on sellel maanteel registreeritud 75,” lisas Sikk.

Kiiruseületamisi hoiavadki Siku hinnangul kontrolli all kõige paremini politseipatrullid: “Kiiruskaamerad on küll head asjad ja hoiavad liiklejad valvsad mingi kindla koha peal, kuid kui need kohad saavad juba tuttavaks, siis saab mujal korda hoida ikka politseipatrull, mis liigub pidevalt ja muudab oma asukoha ettearvamatuks.”

Ka eelmistel liiklustalgutel toodi probleemsemate kohtadena välja just Kuivastu ja Kuressaare vahelist lõiku ning Kuressaare linna. Lisaks märgiti ära näiteks Lümanda asula ohutussaar, mille kehva paigutuse tõttu suuremad sõidukid tihtipeale läbi vastassuunavööndi liiguvad.

Ülevaatamist vajavad Siku sõnul ka need kohad, kus on rohkem sõitmist hooajaliselt. “Nii sai Muhu vallavalitsusele tehtud ettepanek kehtestada Pallasmaa ja Nõmmküla teel väiksem kui 90 km/h kiirusepiirang, kuna teed on kitsad ja kurvilised, kuid suvel käib mere ääres palju rahvast,” mainis Matis Sikk.


 

Loomisel on liikluskomisjon

Taas on päevakorral ka maakondliku liikluskomisjoni moodustamine. Loodava komisjoni üks tegevusvaldkond olekski liiklusohutuse tagamine.

Maanteeameti Lääne regiooni hooldevaldkonna juht Enn Raadik ütles, et 30. jaanuariks on kokku lepitud kokkusaamine Saare maavanemaga, kus maanteeameti esindajad selgitavad, miks komisjoni tarvis on.

Liikluskomisjoni loomine oli Saaremaal tugevamalt päevakorral viimati 2013. aastal, kuid siis leiti, et liiklusküsimusi on võimalik lahendada ka ilma komisjonita. Nüüd on olukord veidi muutunud, sest liikluskomisjoni ettepanekute ja plaanide elluviimiseks on ette nähtud ka teatud summa. “See on liiklusohtlike kohtade kogu eelarvest mingi protsent, mis jaguneb 15 maakonna vahel,” selgitas Raadik.

Saare maavalitsuse arendusnõunik Karl Tiitson loetles, et komisjoni peaksid kuuluma politsei, päästeameti, suurima omavalitsuse, ühe teise omavalitsuse, omavalitsuste liidu, avalikke liinivedusid tegeva ettevõtte, piirkondliku teehooldusfirma ja tehnoülevaatusettevõtte esindaja ning üks inimene, kes autojuhte koolitab. Selleks nn teiseks omavalitsuseks on valitud Muhu vald, kuna parvlaevaliikluse tõttu on seal maakonna suuremaid liikluskoormusi.

Print Friendly, PDF & Email