EAS toetab Lõmala sadama süvendamist (13)

Ettevõtluse arendamise sihtasutus (EAS) otsustas toetada Lõmala sadamat 158 000 euroga, et puhastada setetest sadama sissesõidutee ja akvatoorium.

“Tahame parandada teenuseid, panna juurde toodreid ning puhastada faarvaatri ja akvatooriumi, et oleks hõlpsam ja turvalisem seda sadamat kasutada,” ütles MTÜ Lõmala Sadam eestvedaja Andro Roosileht, kelle sõnul kandis meri möödunud suvel sadamasse liiga palju setteid.

EAS-i regionaalarengu keskuse valdkonnajuht Marge Sargma ütles, et Lõmala sadamateenuste ja meresõidu teenuste parandamise projekti kogumaksumus on 226 000 eurot, millest 163 000 eurot kulub sadama süvendamiseks ja kaadamiseks.

Lisaks on plaanis ka rida muid kulutusi: parandatakse kaid, täiendatakse navigatsioonimärgistust, paigaldatakse WiFi ja valveseadmed, rajatakse laste mänguväljak ning kalasuitsutamise ja grillimise kohad jne. Kõik kavandatud tööd tehakse ära selle aasta jooksul, kuid eelseisvaks hooajaks süvendamist ilmselt teha ei jõua.

Andro Roosileht avaldas lootust, et kuigi rahvas peab Lõmalat eelkõige kalasadamaks, hakkab seal pärast süvendamist ka hulganisti purjekaid käima. “Selge see, et Saaremaa rannikumeri on madal ja keeruline navigeerida, aga Lõmala ei ole sugugi lootusetu koht,” märkis arendaja. “Mina küll usun, et oma viis aastat saame me nii akvatooriumi kui ka faarvaatrit kasutada ilma igasugu hoolduseta.”

Salme vallas asuvas Lõmala sadamas on kaks ujuvkaid ja statsionaarne kai kokku 27 kaikohaga. Sadama ametlik süvis on 1,7 meetrit (süvendati 2,5 m sügavuseni), süvendatud faarvaatri laius on 15 meetrit ja faarvaatri pikkus 385 meetrit. Sadamat saavad kasutada väikelaevad, jahid ja kalapaadid.

Väikesadamate võrgustiku arendamise meetmest otsustas EAS 2,4 miljoni euroga toetada 16 väikesadama arendamist. Seekordses voorus said toetuse vaid sellised sadamad, kes suudavad vajalikud arendustööd teha käesoleva aasta sügiseks, sest rahastamiseks kasutatakse veel Euroopa Liidu eelmise finantsperioodi vahendeid.

Toetuse eesmärk on kaasa aidata sellise väikesadamate võrgustiku loomisele, kus sadamateenuste kättesaadavus oleks tagatud iga 30 meremiili tagant. Lisaks sadamavõrgustiku tihedusele on oluline külastajatele vajalike teenuste olemasolu tagamine sadamas.

Teadaolevalt esitas väikesadamate võrgustiku meetmesse taotluse ka Kuressaare linnavalitsus, et saada toetust Kuressaare sadama arendamise projekti jaoks. Eile avalikustatud toetusesaajate hulgas Kuressaare sadamat aga polnud.

“Meil on Saaremaa osas praegu üks otsus tegemata, aga võib-olla tuleb juba lähiajal rõõmustav uudis ka selle kohta,” ütles Marge Sargma.

Käesoleval perioodil 2014–2020 on väikesadamate toetuseks planeeritud 5 miljonit eurot ja täiendavalt on kavas läbi viia vähemalt kaks taotlusvooru. Uus voor avaneb umbes aasta pärast.

Print Friendly, PDF & Email