Vallavanem: oleme seadnud suured eesmärgid

Foto: Raul Vinni

Foto: Raul Vinni

Olen olnud vallavanem juba 1,5 aastat. Ma ei ütleks, et see on piisav aeg, et tunda end selles ametis nagu kala vees.

Kaugeltki mitte, kuid saada võimalus alustada kolme valla baasil uue valla ülesehitamist on korralik väljakutse, mille ees aukartust tunda.

Lääne-Saare valla struktuuris on üle 60 inimese, lisaks allasutused: meie kolm kooli ja lasteaeda, rahvamajad, raamatukogud, sihtasutused, spordiühendused jne, jne. Sellise kollektiivi kokkumäng on nagu orkestri juhatamine, kus iga orkestriliige peab oma dirigendist ja kontsertmeistritest aru saama juba poole liigutuse pealt, et mitte öelda varem.

Ilmselgelt struktuuri mitmekordne ülevaatamine, saavutamaks optimaalset struktuuri optimaalse inimeste arvuga. Praeguseks on Kuressaare linn teinud otsuse ühtse haridusruumi leping üles öelda. See on ebameeldiv, kuid annab meile võimaluse oma lasteaedade poliitika ümber vaadata. Pole välistatud, et on mõttekas luua kahe rühmaga lasteaedade võrk, mis oleks paindlik ja millesse investeerimine on mõistlikum kui linna Suure Peetri nuumamine.

Olulise punktina peame üle vaatama oma osalemised erinevates ühingutes, alustades Saaremaa omavalitsuste liidust ja lõpetades osalemisega mõnes oma valla mittetulundusühingus.

Üks Saaremaa, üks omavalitsus on teema, mis on sisse kirjutatud meie ühinemislepingusse. See on eesmärk, mille poole püüdleme, kuid kas ja millal sinna jõuame, on praegu mitme tundmatu tõttu suhteliselt keeruline ennustada. Pole välistatud, et siin tuleb teha käike mitte edasi, vaid korraks ka tagurpidi, et siis taas hooga edasi panna. Ei saa ühineda omavalitsusega, kes mõtleb ainult endale ja unustab ümbritseva ruumi.

Oleme seadnud endale suured eesmärgid. Just siin peame koostöös volikoguga leidma õiged teed nendeni. Seda nii investeeringutes kui ka vallaelanike kindlustundes, et vald on nende jaoks olemas.

Vallavanemad ja volikogu liikmed on üldiselt ikkagi poliitikud. Ka meie volikogusaalis on inimesi, kes on erakonna liikmed, ja neid, kes ei ole. Kuid praegu ei ole oluline kassi värv, vaid see, et ta hiiri püüab.

Pean oluliseks, et kõik, kes osalevad valla töös, annaksid oma panuse lähtuvalt valla huvidest ja vajadustest. Valimised on läbi ja nüüd on vaja teha sisulist tööd. Loodan komisjonides näha just sisulisi ja huvitavaid ettepanekuid ja mitte taandumist oma küla prügikasti tasemele.

Toimiv vald ei ole ainult vallavalitsuse ülesanne, vaid ka volikogu liikmetel on kohustus sellele kaasa aidata. Just kõrvaltvaataja pilk on see, mis juhib teinekord lihtsale lahendusele, millele protsessis igapäevaselt osalev ametnik või vallavalitsuse liige ei pruugi tulla. See hea abi kulub alati ära.

Minu poliitilised oponendid on mind süüdistanud varjatud vallajuhtimises ja autoritaarsuses. Kahjuks ei saa ma nendega nõus olla. Oma varasemas tegevuses vallavanemana on just minu initsiatiiv olnud see, et vallavalitsuse otsused avalikustataks lisaks kodulehele ka sotsiaalmeedias ja dokumendiregistris.

Mis puutub demokraatlikusse valitsemisse, siis täitevvõim on täitevvõim, kes peab täitma demokraatlikult valitud volikogu otsuseid ja seadusandlusest tulenevaid kohustusi.

Tihti aetakse segi autoritaarsus ja autoriteet, arvan, et vallavanemal peab olema autoriteeti, sest ilma autoriteedita pole vallas midagi teha.

Andres Tinno
vallavanem

Print Friendly, PDF & Email