Nasva jõe liivarand saab vetelpäästetorni ja rannahoone (17)

Esmaspäevani sai tutvuda Nasva alevikus asuva munitsipaalomandis oleva Jõeveere kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringuga. Nasva jõe suudmes asuv liivarand tahetakse korrastada ja rajada sinna merepäästefunktsiooniga rannahoone ja kaks käimlat.

Hoonestusala on kavandatud krundi lõunaserva. Hoonete suurim lubatud pind on 100 m2, hooned on ühekordsed ja maksimaalselt 5 meetrit kõrged.

Rannahoonesse on kavandatud ranna teenindamiseks ja merepääste tegevuseks vajalikud ruumid. Supelranda teenindavate rajatistena on lubatud rajada vetelpäästetorn, riietumiskabiinid, lastele mõeldud mängurajatised ja kiiged.

Supelranna parkla on planeeritud olemasolevale kruusaga kaetud alale, kus ka praegu pargitakse. Krundi põhjaossa kavandatakse parkla sinna rajatava külaplatsi ja laululava külastajatele. Kogu planeeritav ala on avalikus kasutuses ja piirdeid krundile kavandatud ei ole.

Print Friendly, PDF & Email