Linnavalitsus ja Kuku asusid koostööd tegema (6)

Kuressaare linnavalitsuse ja Kuku raadio kokkuleppel annab raadio 23. jaanuarist iga kuu neljandal reedel kl 16.45–17 eetrisse Kuressaare-teemalise infosaate “Linnaveerand”.

“Koostööpakkumine tuli Kuku raadio poolt,” ütles linnapea Hannes Hanso.

Kokkulepe raadioga sündis jaanuarikuus, sel nädalal allkirjastatakse leping ja esimene “Linnaveerand” läheb eetrisse 23. jaanuaril kell 16.45.

“Oma tegevuse avalikustamine ja tutvustamine on seaduse järgi omavalitsuse üks peamisi ülesandeid ja otsuse Kuku raadio koostööpakkumine vastu võtta langetas linnavalitsus,” märkis Hannes Hanso. Tema sõnul on linnavalitsus mõnda aega arvanud, et Kuressaare arengutest ja tegemistest võiks rääkida terve Eesti tasandil.

Küsimusele, millist infolünka loodetakse Kuku raadios “Linnaveerandi” saatega täita, vastas linnapea, et siiani on Kuressaare linna väliskommunikatsioonis üle-eestiline suund katmata.

“Aeg-ajalt kajastab uudiskünnise ületavaid teemasid ERR tänu kohaliku korrespondendi olemasolule, ent pidevat sidet ei ole,” märkis ta, lisades samas, et loomulikult on linnavalitsuse soov, et Kuressaare tegemised oleksid pildil.

Saate auditooriumi suurus on hinnanguliselt 60 00–70 000 inimest üle Eesti. Saate sisu lepitakse kokku Kuku raadio ajakirjanike ja linnavalitsuse vahel vastavalt hetkel päevakorral olevatele teemadele.

Saate lühike eetriaeg (12 min) ja formaat kahjuks ei võimalda tuua saatesse linnakodanike muresid, nentis linnapea.

Saate kulud arvestatakse eetrisse minevate saadete arvu järgi ja need kaetakse Kuressaare linna info- ja PR-kulude eelarvest.

Praegu on linnavalitsus Kukuga kokku leppinud üheaastases koostöös. Lepinguperioodi lõpus analüüsitakse tulemuslikkust ja siis otsustatakse ka, kas saadete edastamist jätkatakse või mitte.

Print Friendly, PDF & Email