Ühinemisläbirääkimised hakkavad ilmet võtma (6)

Kuressaare linna algatusel kokku saanud Saaremaa omavalitsuste ühinemise esimesel töökoosolekul moodustatud initsiatiivgruppi kuuluvad Hannes Hanso, Koit Kelder, Raimu Aardam, Vello Runthal ja Jüri Saar.

Geograafilise esindatuse põhimõttel moodustatud initsiatiivgrupp võtab enda peale kogu protsessi haldamise.

Läbirääkimisteks moodustati ka kuus teemapõhist töögruppi. Hariduskomisjoni veavad Ludvik Mõtlep ja Vello Runthal, finantskomisjoni Kalmer Poopuu ja Jüri Saar, sotsiaalkomisjoni Raimu Aardam ja Kalle Kolter, kultuuri-, vaba aja, külaelu- ja spordikomisjoni Aare Martinson ja Vilmar Rei. Maa-, majandus-, taristu-, transpordi- ja teedekomisjoni juhivad Andres Tinno ja Tiit Põld ning arendus-, välissuhete ja projektikomisjoni Hannes Hanso ja Ruhnu valla esindaja.
Otsustati ka korraldada ühinemisläbirääkimiste koordinaatori konkurss.

Ühinemisläbirääkimistel osalevad kõik maakonna omavalitsused peale Pöide ja Muhu.

Print Friendly, PDF & Email