Vilsandi laev teeb valla vaeseks (28)

Kihelkonna vallavalitsus taotleb Saare maavalitsuselt rahalist tuge Vilsandi liinilaeva remondikulude katteks, mis praeguse seisuga neelavad valla eelarvest kogu tänavuse reservfondi summad. 

Kihelkonna vallavanem Raimu Aardam ütles, et laeva kaks mootoririket sel aastal lähevad vallale maksma 11 000 eurot, valla reservfondis on aga 10 000 eurot.

Kõige kulukamaks läks 20. oktoobril juhtunud ja laeva pea jõuludeni liinilt ära jätnud mootoririkke parandamine. Rikke põhjustas madalast veeseisust (madalad mudase merepõhjaga sadamad) tingitud põhjamuda sattumine jahutussüsteemi ja sellest tulenev mootori korduv ülekuumenemine. Remont maksis 8710 eurot, millele lisandus transpordikulu.

Vilsandi liinilaeva esimene tänavune avarii juhtus maikuus, kui paadimootor sai madala veeseisu ja tugeva küljetuule koosmõjul Käkisilma kanalis põhjakivilt löögi ning mootorijalg vajas väljavahetamist. Selle juhtumi puhul hüvitas kindlustus 3421 eurot ja valla kanda jäi 2169 eurot.

Remondikulude vähendamiseks pöördus Kihelkonna vallavalitsus nüüd abi saamiseks Saare maavalitsuse poole, taotledes, et maavalitsus kataks võimalusel Vilsandi liinilaeva mootori remondi kuludest poole.

Raimu Aardami sõnul on madal veetase Vilsandiga ühenduse pidamisel suur probleem, sest madala veega tekib tõsine oht, et laev sõidab vastu kive. “ Vilsandi liinilaeva tee süvendamist oleme oodanud aastaid ja praeguseks oleme jõudnud selleni, et Papissaare sadama detailplaneeringu koostamine käib,” lausus vallavanem.

Aardam ütles, et rikete vältimiseks võidakse laev järgmisel hooajal madala veetaseme korral liinilt ära viia ja asendada see näiteks puulaevaga Marta. “Kui Käkisilmas on ikka ainult pool meetrit vett või alla selle, siis me kaalume, kas minna uue laevaga liinile või mitte,” lausus ta.

Print Friendly, PDF & Email