Mida toob 2015. aasta rahakotile?

TULUMAKSUMÄÄR Eesti maksuresidentidele väheneb 1 protsendipunkti võrra 20 %le.

ALAMPALK tõuseb 390 euroni kuus ja 2,34 euroni tunnis. Miinimumpalk tõstab ka sellega seotud hüvitisi, nagu vanema-hüvitis, töötuskindlustushüvitis ja lapsepuhkuse päevatasu suurus. Lapsepuhkuse päevatasu on 18,57 eurot.

VANADUSPENSIONID tõusevad 5,9%.

TÖÖTUSKINDLUSTUSMAKS väheneb 3lt 2,4 protsendile.

TÖÖTUTOETUSE määr tõuseb 3,62 eurolt 4,01 euroni päevas ehk 124,30 euroni kuus.

LAPSETOETUS pere esimesele ja teisele lapsele on järgmisel aastal 45 eurot kuus, kolmandale ja igale järgnevale lapsele 100 eurot kuus.

MAKSUVABA TULU PIIR kasvab 10 euro võrra 154 eurole kuus ja pensionile kohaldatav täiendav maksuvaba tulu kasvab 210 eurolt 220 euroni.

MAKSUVABA TULU on 1848 eurot aastas ehk 154 eurot kuus. Pensionide täiendava maksuvaba tulu suurus on 2015. aastal 2640 eurot aastas ehk 220 eurot kuus. Seega on pensionäridel õigus saada koos üldise maksuvaba tuluga tulumaksuvabalt 4488 eurot aastas ehk 374 eurot kuus.

ALKOHOLI- JA TUBAKA-AKTSIIS tõuseb 15 % võrra.

ALKOHOLIHINNAD tõusevad seetõttu tuleval aastal tõenäoliselt lahjadel alkoholidel 3,5–4 % ja viinal 9,1 protsenti.

SIGARETTIDE KESKMINE HIND tõuseb ületulevaks aastaks 3,2 eurole, aktsiisi osakaal keskmisest hinnast tõuseb 65 protsendile.

DOKUMENDID KALLIMAKS: Riigilõiv passi eest kasvab 28,76 eurolt 40 eurole, ID-kaardil 24,28 eurolt 25 eurole, elamisloakaart 30,67 eurolt 35 eurole. ID-kaardi ja passi koostaotlemine maksab 38,34 euro asemel 50 eurot. Digi-ID hind kasvab 15,97 eurolt 25 eurole ja mobiil-ID oma 7 eurolt 10 eurole.

VANEMAHÜVITISE MAKSIMUMMÄÄR on ligi 2549 eurot, mis on üle-eelmise aasta kolmekordne keskmine kuutulu.

EESTKOSTETOETUS on edaspidi 240 eurot kuus iga eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse kohta.

MATUSETOETUST 250 eurot hakatakse maksma inimestele, kellele määrati toimetuleku-toetus kas samal kuul või sellele eelnenud aasta jooksul vähemalt ühel korral.

Allikas: BNS

Print Friendly, PDF & Email