Haridusjuhid võtsid aasta kokku (1)

Haridusjuhid võtsid aasta kokkuKuressaare linna haridusasutuste juhid hindavad lõppeva aasta kordaläinuks.

Eilsel pidulikul koosviibimisel Arensburgi restoranis võtsid lõppeva aasta kokku linna koolide, lasteaedade ja huvikoolide direktorid.

“Hea aasta oli,” ütles Kuressaare gümnaasiumi direktor Toomas Takkis (fotol) Saarte Häälele. “Kõik plaanitu sai enam-vähem tehtud – ka need asjad, mis seotud õppekava arendusega, sealhulgas digipöördega seotu.”

Eripedagoog oma majast

Samuti pidas Takkis toredaks seda, et kooli tuli tööle noori õpetajaid. “Eks see meie kooli jaoks värskenemise aasta oli,” märkis ta.

Ka sellest õppeaastast Kuressaare Vanalinna kooli direktori Tõnu Erini sõnul polnud aasta halb. “Pigem läks ikka hästi,” arvas ta. “Õppetulemused on paremad, kollektiiv on olnud püsiv. Suuri muutusi peale “pea” vahetuse ei toimunud.”
Erini hinnangul on end õigustanud ka otsus võtta tööle eripedagoog. “Kui tugiteenused on ikka oma majas olemas, siis on sellest palju kasu,” lausus Erin. “Et Kuressaares tegutseb Rajaleidja keskus, on küll tore asi, aga kui vajame abi kohe, on see oma majast võtta.”

Erinil on hea meel ka koolisöökla remondi üle. “Sellest, et seal sisustus välja vahetati ja uus operaator tegutseb, oleme samuti võitnud,” märkis Tõnu Erin. “Teha on kooli juures aga muidugi veel kõvasti.”

“Ei saa kurta,” hindas lõppevat aastat Kuressaare muusikakooli direktor Tarmo Berens. Tema sõnul on tänavustest tegemistest olulisemaid see, et kool reformis oma õppekava. “Suund on senisest rohkem lastele ja koosmängule – et kui laps on kooli lõpetanud, oskaks ta pilliga midagi rohkem peale hakata.”

Samuti läksid Berensi sõnul hästi kooli traditsioonilised üritused – Ajatu Muusika Festival, improvisatsioonilaager ja poiste keelpillifestival. Tublidest õpilastest tõstis Berens esile rahvusvahelistel konkurssidel edukalt osalenud väikest viiuldajat Tähelill Niitu.

Kuressaare linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Tiia Leppiku sõnul on lõppevast aastast meenutada palju positiivset. “Saaremaa ühisgümnaasiumi direktor Viljar Aro sai aasta haridusjuhi tiitli, meie üldhariduskoole hinnatakse kõrgelt, meie direktorid käivad mandril lektoritena esinemas,” loetles Leppik. “Meie täiskasvanute gümnaasium on üks paremaid Eestis, Tuulte Roosi lasteaed sai hiljuti eetikakeskuse auhinna. Huvikoolid on arendanud oma õppekava. Lõppev aasta on olnud tegus, toimekas ja ilus.”

15 tahvelarvutit

Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi direktor Ly Kallas eilsel koosviibimisel küll osaleda ei saanud, ent temagi arvates möödus aasta hästi. “Et sel õppeaastal oleme 201 õpilasele andnud võimaluse katkenud haridusteed jätkata, on suur asi,” kinnitas ta.

Kallas rõõmustas ka kooli õnnestunud juubelipidustuste ja üle pika aja väljaantud almanahhi üle.

“Mul on eriti hea meel, et meie vabaharidusosakond on nii hästi tööle hakanud,” sõnas Kallas. Samuti tõstis ta esile koostööd töötukassa ja täiskasvanute koolitajate assotsiatsiooniga Andras. “Nemad viivad läbi EL-i projekti, mille eesmärk on pooliku haridusteega õppijate kooli tagasi toomine,” selgitas Kallas, keda on selle projekti raames kutsutud ka teistesse maakondadesse Saaremaa sellealaseid kogemusi jagama.

Tänavu sai KTG-s esimest korda teoks ettevõtluskoolitus. Hästi sujub ka eesti keele õpetamine teistest rahvustest inimestele. “Praegu õpib meil inimesi Ukrainast, Sloveeniast ja Aserbaidžaanist,” loetles Ly Kallas.

KTG osaleb ka projektis “Huvitav kool”.

Lõppeva aasta suuremate kordaminekute seas nimetas Kallas 15 tahvelarvuti ostmist kooli õppevahendite raha arvelt. Jaanuaris avab KTG-s ukse tahvelarvutite klass, kus hakatakse andma rühmatunde.

“Palju räägitakse sellest, kui oluline on arvutiõpe noorte jaoks,” tõdes Kallas. “Samas vajavad arvutialast haridust hädasti ka vanemad inimesed, kelle haridustee on katkenud. Paljud neist kardavad arvutit kasutada ja tööle kandideeriminegi on vahel jäänud kartuse taha, et ei tulda toime.”

Print Friendly, PDF & Email