Uus vald. Uus algus.

VALLA LOOMINE: Suvel Nasval tehtud pildil on koos kolm vallavanemat. Vasakult Tiina Luks, Andres Tinno ja Jaanika Tiitson. Foto: Sander Ilvest

VALLA LOOMINE: Suvel Nasval tehtud pildil on koos kolm vallavanemat. Vasakult Tiina Luks, Andres Tinno ja Jaanika Tiitson. Foto: Sander Ilvest

Aitäh!

Nüüd, kus Lääne-Saare vallavolikogu esimene istung on juba toimunud ja teine ees, on paslik tänada kõiki, kes on väljendanud toetust Kaarma, Kärla ja Lümanda valla juhtide tegemistele.

Lääne-Saare valla valimisaktiivsus oli üle ootuste hea, sest erakorraliste valimiste puhul tuli arvestada eelmise sajandi norme. Puudus võimalus e-hääletada ja eelvalimiste ajal hääletada mitteelukohajärgses jaoskonnas.

On olnud uskumatult kiire aasta! Vahel oli lausa selline tunne, kuidas annaks aega kinni hoida, et headest mõtetest, ideedest ja tegemistest mitte nii mööda kihutada, et mälestustesse ei jõuagi midagi salvestada.

Tänan oma peret, kes mind mööduval aastal toetanud on ja püüdnud mõistlikult suhtuda pereisa ajapuudusse. Mis seal salata, aega tuli teinekord ju lausa vägisi võtta. Meestel on tihti kombeks sukelduda oma maailma ja tegemistesse ning unustada see, mis tegelikult oluline on. Õnneks on mul kodus armas naine, kes seda ikka ja jälle mulle meelde tuletab, ja õigesti teeb!

Minu kodu on minu kindlus – kes ei teaks seda vanasõna. Nüüd on see laienenud tervele Nasva-Mändjala piirkonnale, kus ma sain kõige suurema toetuse valimistel. Tänan teid, et olete mind omaks võtnud ja märganud minu ja tegelikult terve vallavalitsuse tegemisi. Üksi ei tee midagi, suurte tegude taga on alati meeskond.

Aitäh Kaarma vallamaja tublidele inimestele! Ilma teieta poleks me Lääne-Saare valda jõudnud. See pühendumine ja leppimine täiendava koormusega, läbirääkimistel osalemine oma teadmiste ja nõuannetega on protsessile palju kasu toonud. Ikka ja jälle kirutakse ametnikke, et küll nad on pidurid ja küll nad on saamatud. Vastupidi! Meie valla ametnikud ja teenistujad on igati aktiivsed muudatuste toetajad olnud ja loodan sellist suhtumist näha ka edaspidi.

Partnerid Kärla ja Lümanda piirkonnast! Aasta alguses ei tundnud ma teist enamikku, täna oleme koos Lääne-Saare vald! Usun, et koos jõuame ka meie ühise sihini: 1 Saaremaa = 1 omavalitsus!

Uskuge, see on teostatav ehk nagu on öelnud meie ühinemise protsessi koordinaator Koit Kelder: “Kogu see protsess on olnud suurel määral hirmude juhtimine.”

Head Saaremaa omavalitsuste juhid ja volikogud, saame koos hirmudest üle ja teeme selle ammu oodatud teo 2017. aastal ära! Uskuge, rahvas tänab teid selle eest oma toetusega. Lääne-Saare vallavolikogu valimistulemus just kinnitas seda, sest kõik vallajuhid said hea hääletustulemuse.

Mõnusat aastavahetust ja edukat 2015. aastat!

Andres Tinno

Aega läheb vaja

Lääne-Saare esimesed volikogu valimised läksid mu meelest Lümanda jaoks üle ootuste hästi: valituks osutus neli siinset koostöövõimelist, ühinemisteemaga kas otseselt või veidi kaugemalt kursis olevat, omavalitsusteemat valdavat inimest.

Vähemalt sama tähtis kui esindatus volikogus on ka igapäevane, vallavalitsuses tehtav töö. Et Lümanda kandi info jõuaks ka sinna ja olulisemad otsused eelnevalt kenasti läbi arutataks, olen andnud nõusoleku vallavalitsuse liikmeks saada.

Elame erakordsel ajal, meile on antud luua täiesti uus vald. Näen siin ühest küljest unikaalset võimalust osaleda protsessis, mida rohkem ei tule ja milles tahaks jõudumööda kaasa lüüa ka väikese beebi kõrvalt. Teisest küljest tunnen suurt vastutust: ühinemisteekonna ettevõtnuna tuleb alustatut ka väärikalt jätkata, saada esmalt oma vallamaja masinavärk käima ning jõuda kunagi ka “kohalikult teelt maanteele” ehk suure Saaremaa omavalitsuseni.

Soovin kõigile asjaosalistele ja vallaga suhtlevatele inimestele-asutustele vähemalt esimesel poolaastal kannatlikku meelt. Uute süsteemide käima lükkamine ei kujune kergeks, kindlasti tuleb üle elada üksjagu segadust ja nii mõnigi varem toiminud süsteem vajab ehk ümbervaatamist. Samuti peab arvestama, et kõige kokkulepitu elluviimiseks läheb vaja aega. Tööd me ei karda, hakkame sellega lihtsalt peale ja anname endast parima, küllap siis ka tulemusteni jõuame.

Jaanika Tiitson

Olgu meil tarkust

Uus vald on sündinud. Kas läbi valu ja vaeva või pigem vastupidi, sõltub ilmselt vaataja pilgust. Isiklikult soovime südamest tänada kõiki, kes Kärla, Kaarma ja Lümanda ühinemisele kaasa elasid, kaasa aitasid ning leidsid oma isiklikust ajast võimaluse tulla ja anda neil valimistel oma hääl. Meil on hea meel, et kõiki seniseid valdu on uues volikogus esindamas tublid inimesed.

Selle kõrval ei tohi aga unustada, et oleme üks Lääne-Saare vald, mitte vaid Kärla, Lümanda või Kaarma piirkonna esindajad, ning peame ka nii mõtlema ja oma tegutsemist vallaelu edendamiseks planeerima. Tahame veel kord korrata, mida oleme rõhutanud kogu viimase aasta: ühinemine ei ole võluvits, mis elu iseenesest paremaks muudab, suurus üksi ei garanteeri tarku otsuseid, aga suurus ja ühtsus annavad meile paremad võimalused tarku otsuseid teha.

Me soovime ja loodame, et nii Lääne-Saare valla volikogul kui ka ametisse saaval uuel valitsusel ja vallaametnikel on tarkust neile antud võimalusi maksimaalselt valla hüvanguks kasutada.

Tiina Luks, Ülar Tänak

Ühendvald on käes

Nüüd on saanud tegelikkuseks see, millest paljud unistasid ja milles sama paljud kahtlesid, ühendvald on reaalselt olemas ja hakkab toimetama oma vallarahva hüvanguks ning saab arvestatavaks partneriks teistele omavalitsustele.

Üheksateistliikmeline vallavolikogu on valitud ja ka esimesed otsused on tehtud, mis tulenesid eelkõige vallarahva antud mandaadist. Mandaat anti ühinemislepingule ja selle lisades antud lubadustele ja siin ei saa keegi enam kahelda, kas ühinemisleping on täitmiseks või loomult pigem soovituslik.

Volikogu tegutsemise alguses tuleb vastu võtta hulk dokumente, mis on määrava tähtsusega igapäevaelu korraldamisel ja suunamisel. Kuna paljud dokumendid on aga juba eelnevalt Kaarma, Kärla ja Lümanda volikogu poolt kooskõlastatud, siis nii vaevaliseks ja masinlikuks see töö ei kujune, kui ennustatakse. Ühinemisperioodil tegid nende dokumentidega tööd volikogud, vallavalitsused ja eelkõige kõigi kolme valla ametnikud. Paljud praegused volinikud on asjadega pidevalt kursis olnud ning kiirtempo aasta lõpus ei tulnud meile üllatusena.

Jah, tööpuudust esialgu ei tule ja ka tempo kujuneb tavalisest märksa kiiremaks, aga seda teadsime me ju juba eelnevalt ja selles ei ole midagi hirmutavat. Kui sul on teadmine, et kogukond soovis muudatusi, siis pole ka keeruline neid ellu viia.

Praegu on meil jõuluaeg ja kolmas advent läbi. Kohe saabub aeg, kui kogu kristlik maailm tähistab jõule, mis on lootuste ja usu kinnistamise aeg. Kuidagi sümboolselt on ka uue valla sünd sattunud sellesse aega ja see kokkusattumine on lootustandev. Ehk saab ka see uus lisama usku meie tugevusse ja tahtesse koos tegutseda ning saada paremaks ja hoolivamaks.

Saabuvad jõulud toovad kokku pered, liidavad lähedased ning annavad aega mõelda sellele, mis on olnud ja mis meil on, aga ka unistada uuest ja sellest, mida soovime. Ärgem siis keelakem endil mõelda sellest, mida saame muuta ise ja kus tuleb toetuda sõpradele, ning ärgem kartkem pakkuda tuge neile, kes seda vajavad.

Aasta oli ilus ja meie ise tublid ning seda, mida oleme jaganud teistele, on ka meile antud.

Rahulikke jõule ja kaunist aastavahetust!

Urmas Lehtsalu

Vaadakem tulevikku

Ühinemisega oleme teinud suure sammu paremuse poole. Kui Kaarma vallal oli varasem ühinemiskogemus juba olemas, siis teistel praegustel ühinejatel seda polnud. Eriti, kui võrrelda Kaarma valla senist suutlikkust Lümanda ja Kärla omaga, on selge, et suurem on parem. Ent vaadakem pigem tulevikku.

Praegu on oluline panna tööle pädev vallavalitsus. Pädevad on vallaametnikud siis, kui nad peavad kindlalt silmas seda, et nende ülesanne on aidata abivajajail probleeme lahendada, mitte neid juurde tekitada. Kui riigi tasandil on üksikisikuil keeruline midagi muuta, siis vallas saavad ja peavad nad püüdma edasiviivaid kavasid ellu viia.

Selge on see, et mida kopsakam on valla rahakott, seda rohkem on tal valikuvõimalusi. Kõik on ju omavahel seotud. Üle 20 aasta ettevõtlusega tegelnud inimesena pean väga tähtsaks ettevõtluse ja ettevõtjate toetamist. Kui vald soodustab ettevõtlust, luuakse uusi töökohti. Kui on tööd, jäävad noored oma kodukohta, loovad pere ning sünnib meie lasteaedu ja koole täitvaid lapsi. Siis tekib ka lootus, et kuigi eestlased enamasti kõike muretsevad (auto, maja vm), siis lapsi ei muretseta, vaid nad sünnivad armastusest.

Kuhu ma nüüd siis jõudsin? Ah jaa, töökoht on, armastus on, lapsed on. Olemas on ka uus heade spetsialistidega vallavalitsus. Endistes väikestes valdades nappis alati raha, ometi olid nende lasteaiad, koolid ja kultuuriasutused alati heal tasemel. Tähtsaks peeti ka sporti. Kuigi ühinemisega kaasnes palju kriitikat ja leidus skeptikuidki, on ometi kindel, et meie head haridus-, kultuuri- ja spordijuhid ning külaelu eestvedajad pole kuhugi kadunud. Eriti selles seisneb uue ühendvalla positiivne pool.

Ühinemislepingus on pikk nimekiri sellest, mida uus vald kavatseb teoks teha. Ja teemegi!

Mart Maastik

Print Friendly, PDF & Email