Lääne-Saare volikogu kogunes esimest korda

JUHIB VOLIKOGU: Volikogu esimeheks valitud Urmas Lehtsalu end tutvustamas. Foto: Raul Vinni

JUHIB VOLIKOGU: Volikogu esimeheks valitud Urmas Lehtsalu end tutvustamas. Foto: Raul Vinni

Laupäeval esimest korda kokku tulnud Lääne-Saare valla volikogu valis oma esimese otsusena ühehäälselt end juhtima Urmas Lehtsalu.

Esimesel istungil oli kohal 15 saadikut 19-st. Volikogu aseesimeheks valiti samuti ühehäälselt Ülar Tänak. Volikogu vastuuendatud saali Lääne-Saare vallamajas kogunenud koosseis oli võrreldes valimistulemustega juba mõnevõrra muutunud.

Oma volitused peatas kuueks kuuks Boris Lehtjärv. Tema asendusliige Urmas Sepp ei soovinud volikogusse tulla ja seega pääses volikogu laua taha Eldur Torn. Samuti peatas oma volinikustaatuse vallaametnikuna töötav Maidu Ots ja tema asemel tuli volikogusse Mati Mägi.

Oma tagasiastumispalve esitasid nii Kaarma, Kärla kui ka Lümanda vallavalitsus. Urmas Lehtsalu andis volikogu nimel teada, et nende soovid on teadmiseks võetud ja palus neil tööd jätkata kuni Lääne-Saare vallavalitsuse ametisse astumiseni.

Volikogu järgmine istung toimub homme. Siis saab ametisse ka vallavanem, kelleks saab suure tõenäosusega Andres Tinno, kes esitab volikogule kinnitamiseks ka vallavalitsuse koosseisu. Tinno selgitusi vallavalitsuse koostamise põhimõtete kohta saab lugeda kõrvalolevast loost.

Põhjatäht


 

Lääne-Saare vallavalitsuse moodustamise alustest

Pärast valimistulemuste väljakuulutamist ja valimistel osalenud osapooltega konsultatsioonide pidamist on koos Reformierakonna nimekirjaga otsustanud valitsemisvastutust jagada valimisliit Ühtne Vald ja IRL.

Oleme otsustanud, et Lääne-Saare valda hakkab juhtima kõiki piirkondi kaasav vallavalitsus, mis tagab kõikide piirkondade sujuva ühinemise ühtseks Lääne- Saare vallaks.

Kuna minul on palutud kandideerida vallavanemaks ja vallavalitsus komplekteerida, siis tutvustan vallavolikogule kinnitamiseks esitatavat vallavalitsust.

Vallavanema kandidaat – Andres Tinno. Olen olnud 2013. aasta juulist Kaarma vallavanem. Enne vallavanemaks hakkamist olin Kaarma vallavolikogu liige. Saaremaal elanud 2006. aasta sügisest.

Maailmavaatelt olen liberaal ja ametilt kuni vallavanema ametini ettevõtja, mida olen hingelt ja olemuselt siiani.

Abivallavanema kandidaat – Urmas Sepp. Urmas jätkab ehitus- ja majandusosakonna juhtimist, mida ta on teinud Kaarma vallas 2009. aasta lõpust. Enne seda töötas Urmas Kuressaare linnavalitsuses abilinnapeana.

Abivallavanema kandidaat – Tiina Luks. Tiina hakkab juhtima haridus- ja kultuuriosakonda ning kureerima sotsiaalosakonda. Tiina oli kuni ühinemiseni Kärla vallavanem ja enne seda töötas Kärla põhikoolis.

Vallavalitsuse liige, finantsosakonna juhataja – Helle Alas. On Kaarma valla finantsosakonnas olnud 2011. aastast, vallavalitsuse liige olnud 2013. aasta suvest.

Vallavalitsuse liige – Jaanika Tiitson. Lümanda vallavanem 2009. aasta sügisest. On kaasatud vallavalitsuse liikmeks, et tagada Lümanda piirkonna esindatus vallavalitsuse töös, tema lisaala on projektide koordineerimine.

Vallavalitsuse liige – Koit Kelder. On kaasatud kui ühinemise koordinaator. Soovisin teda kaasata vallavalitsuse juhtimisse kui maakonna tasemel teemade koordineerija ning läbirääkija olulistes maakonna ja omavalitsuste suhetes. Koidu puhul on kindlasti tagatud väga hea kompetentsus, mis puutub ühinemisteemadesse maakonna tasandil.

Kaks viimast valitsuseliiget on kaasatud nn ekspertide tasemel ega osale igapäevases valla töös, vaid vallavalitsuse istungitel ja vallavanema määratud konkreetsete ülesannete täitmisel.

Pean ühinemise õnnestumisel oluliseks just ühinemislepingu täitmist ja nende suurte ambitsioonide elluviimist, mis ühinemislepingus on ette nähtud.

Mul on hea meel, et uude vallavalitsusse on olnud nõus kandideerima kõik vallavanemad ja ühinemiste koordineerija Koit Kelder. See annab tunnistust, et kõik on võtnud ühinemisprotsessi tõsiselt ja on valmis panustama valla arengusse.

Vaadates kogu kandideerivat vallavalitsust, võib öelda, et võrdõiguslikkuse tasakaal on paigas: kolm naist ja kolm meest. Võib öelda, et oleme täitnud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku unistuse.

Andres Tinno
Lääne-Saare vallavanema kandidaat

Print Friendly, PDF & Email