Kinnituseks tänastele ja õpetuseks tulevastele ühinejatele

VALIK TEHTUD: Kärla kodanik Madis Arge laseb valimissedeli kasti Kaie Niidi pilgu all. Foto: Raul Vinni

VALIK TEHTUD: Kärla kodanik Madis Arge laseb valimissedeli kasti Kaie Niidi pilgu all. Foto: Raul Vinni

Üks oluline punkt, milles ühinemisläbirääkimistel kokku tuleb leppida, on see, kuidas toimuvad esimesed ühised valimised. Kas tuleb mitu valimisringkonda või üks ja ühine?

Ka Lääne-Saare valla puhul oli see teema arutusel, sest see on üks nendest küsimustest, millest sõltub, milliseks kujuneb uue volikogu koosseis, kas kõik piirkonnad on ikka volikogus esindatud.

Esmapilgul tundub parim viis tagada kõikide ühinejate parim esindatus nii, et valimistel oleksid ringkonnad ja seda ühinevate valdade piirides. Põhjuseks see, et igale ringkonnale on sellisel juhul määratud kindel hulk mandaate. Näiteks Lääne-Saare valla puhul oleks 19-liikmelise volikogu mandaadid jagunenud ringkondade vahel järgmiselt: Kaarma 10, Kärla 5 ja Lümanda 4. Tundub loogiline.

Pilt muutub aga oluliselt teistsuguseks siis, kui me mõistame, et mandaatide arv ei võrdu valituks osutunute arvuga. See ei ole küll ideaalne näide, sest ühe ringkonnaga valimiste tulemusi ei saa üheselt üle kanda mitme ringkonnaga valimistele, kuid kuna Lääne-Saare valimistel anti kandidaatidele lõviosa häältest n-ö omapiirkonnas, siis võib selle näite mööndustega tuua küll. Arvestades antud hääli, oleks Lümanda 4 mandaadist ringkonnas jagatud vaid 2, Kärla 5-st vaid 3 ja Kaarma 10-st 9. Ülejäänud viis volikogukohta oleks jaotatud kompensatsioonimandaatidena. Need jagunevad aga nimekirjasid pidi, mitte kandidaatide saadud häälte järgi. See ei taga kohe kindlasti, et kompensatsioonimandaat läheb just sinna ringkonda, kus ringkonnamandaat välja andmata jäi. Seega võib ühes valla otsas antud häältega osutuda valituks hoopis teine inimene teisest ringkonnast. Nii oleks ka seekord läinud.

Arvestada tuleb veel sellega, et mitme ringkonnaga valimiste puhul tekivad ringkondade piires tavaliselt kohalikud valimisliidud, millel on väga raske ületada ülevallalist valimiskünnist. See viiks aga veelgi suuremale kohalike häälte hajumisele ja esindatuse vähenemisele volikogus.

Esimene proov läbirääkimiste tulemuste hindamisel on edukalt läbitud. Oli õige, et jõudsime läbirääkimistel ühisele seisukohale korraldada valimised ühe ringkonnana. Valimistulemused kinnitavad selle otsuse õigsust ja seega võivad toonased otsustajad vähemalt ühes asjas kergemalt hingata.

Koit Kelder
ühinemise koordinaator

Print Friendly, PDF & Email