Riede õhta oo Hellamaal moekas pidu

Ei neh seda jõulute ootamise tunnet oo nüid küll kõik kohjad täis. Sie pisike lumekõhve, mis pühabe üöse maha sadas, muedugid annab kohe tüki juure kua. Ja mis suab olla paergu kenamad asja kut jõulukuul istu kenade ja munukste inimeste seltsis kuskil pidu pial. Ja pillimängi suatel jalga kieruta.

Neh, ma taha ütelda, et nõuke võemalus oo. Riede, viienda detsembri õhta kellu seitsmest oo Hellamaa külakeskuses tansiõhta, mis oo pühendat Vellole. Neh, Lõetsa Paali Jüri Vellule, muhulaste viiti. Ja misepärast? Vellu oo nüüdseks nelikümmend viis vuastad muhulastele pillimängi õpetan. Algust tegi ta kohe kuiekümne ühessandal vuastal, kui ta ülemualt Muhuse kolis.

Neh, meite pereskid oo juba kaks põlve tüdrikumi, kis oo Vellu käe all akordioni õppen. Ja nõuksi peresid oo Muhus ju ui kui palju. Ja mitte üksi akordioni. Klarnetid ja saksofoni oo Vellu ise mängin ja teestele õpetan. Ja kannelt ja flööti ja igasugu rütmipillisid oo kua ta käe all õpitud. Paergustkid oo meite kuolis ühna mitu rahvapilliansamblid. Ja mis ta põle ikka kua Vellu käsi mängus, et meite kuolis lapsed õppevad siiamuani lokut mängima. Ehkkid mõned tulisema targad rahvakunstitiadlased uskuvad, et sie pill oo surn ammuks. Neh, kus ta siis oo. Põle pooleskid.

Sii mõne vuasta iest, kui Vellul olli nõuke pireke ümmargusem sünnipäe, siis sai taga pikemalt juttu aetud ja siis ta ütles moole umbest sedaviisi, et seitsekümmend oo oln ta elutüö. Ja mis nüid pärast tuleb, sie lihtsalt tuleb. Ja mis siis tulli? Tulli Kiääks – Vellu ise ja käputäis noorikuid, kis nüid juba neli vuastat seltsis akordioni mängvad. Ja riedesel tansiõhtal just Kiääks pidulistele tansimuusikad tiebkid.

Pidusse oo oodet kõik, kis Vellu käe all oo pillimängi õppen või taga seltsis tüötan või tast lihtsalt kuuln kut ühest kangest ülemua mehest, kis nelikümmend viis vuastad tagasi Muhuse tulli ja kelle kohta nüid võib ammuks julgesti ütelda, et änam ep tule mielegid, et ta põlegid ju päris muhulane. Nii iseomaks oo ta suan. Isegid riakida oskab Vellu muhulaste muodi paramini kut mõni sündin muhulane.

Ja niipalju ma ütle viel, et piduse minnes tuleks seltsi võtta kolm eurut ja kohtasid suab kindi panna külakeskuses Tiina juures. Või siis võib Tiinale elista.

Nõnna et kerged jalga siis riede õhtaks. Ja olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email