Saare maakond võib juurde saada üksteist mälestist (11)

VÄÄRTUSLIK MAJA: Kuressaares Suur-Sadama 24A asuva korteri omanik Esta Põldis pigem pooldab maja mälestisena arvele võtmist. Foto: Tambet Allik

VÄÄRTUSLIK MAJA: Kuressaares Suur-Sadama 24A asuva korteri omanik Esta Põldis pigem pooldab maja mälestisena arvele võtmist. Foto: Tambet Allik

Mahuka projekti tulemusena leiti Saaremaal kokku sada hoonet ajavahemikust 1870–1991, millel on arhitektuuriline väärtus. Nendest üksteist tahab riik mälestisena arvele võtta.

Projekt “Eesti 20. sajandi (1870–1991) väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analüüs” kestis kultuuriministeeriumi tellimusel aastast 2007 aastani 2012. Projekti käigus kaardistatud rohkem kui 3000 objektist valiti välja 130 ehitist, millele koostati eksperthinnangud mälestise tunnustele vastavuse kohta. Saaremaal koostati eksperthinnang 11 hoone kohta, neist kuus asub Kuressaares.

Projekti tulemustest on muinsuskaitseamet kohalikele omavalitsustele ka teada andnud ja küsinud nende arvamust nimetatud hoonete mälestiseks tunnistamise kohta. Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor Rita Peirumaa selgitas, et tagasisidet võib tulla mitmesugust ja alati ei pruugi see olla positiivne. “Arvamusi on seinast seina, kuid rohkem on mälestiseks tunnistamisega nõustuvaid seisukohti,” märkis Peirumaa.

Omaniku kohustused

Lisaks võtab muinsuskaitseamet kontakti ka hoonete omanikega. Peirumaa nentis, et omanikel on õigus hoone mälestiseks tunnistamisest keelduda. Sellisel juhul vaatab ekspertnõukogu küsimuse uuesti üle ja kui leitakse, et tegemist on ikkagi väga väärtusliku objektiga, saab hoone kaitse alla võtta ka omaniku nõusolekuta.

Omaniku arvamus ja nõusolek on kaitse alla võtmise protsessis Peirumaa sõnul aga väga oluline, sest loob eeldused edasiseks koostööks. Lõpliku otsuse hoone mälestiseks tunnistamise kohta teeb kultuuriminister.

Vastavalt seadusele on omanikul kohustus tagada mälestise säilimine. “Omanik peab tegema nii palju hooldustöid, et hoone säiliks,” märkis Peirumaa. Hoone täiemahulist restaureerimist omanikult ei nõuta. Muinsuskaitse kaudu on aga võimalik restaureerimistöödeks toetust taotleda.

Peirumaa märkis, et hoone mälestiseks tunnistamine omaniku ülesandeid eriti palju ei muuda, sest tihtipeale asuvad mälestised niikuinii juba muinsuskaitse alal. Mälestise omanikul tuleb arvestada aga sellega, et suurematel töödel tuleb palgata vastavat tegevusluba omav ettevõte.

Unikaalsemad ehitised

“See ei käi hooldustööde kohta, nagu näiteks vihmaveerennide sättimine, värvimine jms,” selgitas Rita Peirumaa.

Muinsuskaitseameti ehitismälestiste peainspektor Triin Talk ütles Saarte Häälele, et projekti käigus valiti välja unikaalsemad ja paremad näited, sest kõiki neid tuhandeid hooneid, mis väärtuslikuks tunnistati, ei ole lihtsalt võimalik ega ilmselt ka mõistlik mälestiseks tunnistada.

Ühelt poolt oleks nii paljusid mälestisi keeruline hallata ja teisest küljest on paljud ehitised juba niigi kaitstud muude meetmetega. Talk märkis samuti, et ka kõik 130 valitud hoonet, millele on eksperthinnang antud, ei pruugi mälestiseks saada.

Omavalitsuselt oodataksegi infot selle kohta, kas vahepeal ei ole mõnda hoonet ümber ehitatud või hoopis ära lammutatud. “Lisaks on veel tarvis omanikega läbi rääkida,” viitas Talk, et mälestiseks tunnistamine võib mõne objekti puhul aega võtta aastaid.

Praeguseks on selle projekti raames mälestiseks tunnistatud juba kaks hoonet – Loksa bussijaam ja Viljandi tuletõrjehoone. Lisaks ollakse mitme objektiga nii-öelda lõpusirgel.


 

Väärtuslikud hooned ja võimalikud muistised

Lümanda vald
Muistise väärtusega hooned: Koplimetsa palvemaja (Mõisaküla küla) ja Lümanda kolhoosi kontor-klubi (Lümanda küla).
Väärtuslikuks hinnatud hooned: Vennastekoguduse palvemaja (Lõmala küla), Evangeeliumi kristlaste Saalemi palvemaja (Himmiste küla), Lümanda vallamaja (Lümanda küla), EAÕ Issanda muutmise kirik (Lümanda küla), Koolimaja (Lümanda küla).

Muhu vald
Väärtuslikuks hinnatud hooned: Simiste algkool (Simiste küla), Muhu-Suure vallamaja (Piiri küla), Elamu (Viira küla), Ambulatoorium (Liiva küla), Bussiootepaviljon (Nautse küla).

Mustjala vald
Väärtuslikuks hinnatud hooned: Baptisti palvemaja (Pahapilli küla) , EAÕ Prohvet Eeliase kirik (Mustjala küla), Mustjala küla keskus.

Orissaare vald
Väärtuslikuks hinnatud hooned: Levala Püha Neeva Aleksandri kirik/ kalmistu kabel (Tumala küla), Maasi vallamaja (Võhma küla), Koolimaja (Kavandi küla), EAÕ Püha Kolmainu kirik (Ööriku küla), Meierei (Kavandi küla), Bussiootepaviljon (Orissaare alevik), Kolhoosi kontor-klubi (Orissaare alevik).

Pihtla vald
Väärtuslikuks hinnatud hooned: Priikoguduse palvemaja (Vanamõisa küla), Tõlluste metodisti palvemaja (Rahniku küla), Metodisti kirik (Reeküla), Baptisti palvemaja (Sagariste küla), Pihtla vallamaja (Pihtla küla), Bussiootepaviljon (Kangrusselja küla), EAÕ Apostel Andrease kirik (Reomäe küla).

Pöide vald
Väärtuslikuks hinnatud hooned: Kõrkvere metodisti palvemaja (Keskvere küla), Uuemõisa vallamaja (Kärneri küla), EAÕ Neitsi Maarja Kaitsmise kirik ja abihooned (Tornimäe küla), kauplus (Tornimäe küla), Koorejaam (Tornimäe küla), Koorejaam (Kõrkvere küla), Sovhoosi kontor-klubi (Tornimäe küla), Tornimäe küla keskus miljööväärtusliku alana.

Salme vald
Väärtuslikuks hinnatud hooned: Abruka vallamaja (Salme alevik).

Torgu vald
Väärtuslikuks hinnatud hooned: Meierei (Hänga küla).

Kuressaare
Muistise väärtusega hooned: Suur-Põllu tn 20, Suur-Sadama tn 24A, Uus tn 18A, Veski tn 10, Tolli tn 15, bussijaam Pihtla tee 2.
Väärtuslikuks hinnatud hooned: Metodisti kirik (Karja tn 1), elamud Töö tn 1, Aia tn 42, Uus tn 18, Allee tn 10, Allee tn 6, Allee tn 4, Pihtla tee 5, Pärna tn 56, Uus tn 22, Uus-Roomassaare tn 4, Suur-Sadama tn 29, Pärna tn 5, Talve tn 24, riidevärvimise töökoda (Suuresilla tn 5), koolimaja (Kohtu tn 22), koolimaja (Garnisoni tn 16), haigla (Aia tn 25), kino (Tolli tn 1), kõlakoda (Lossipark), elektrijaam (Tolli tn 27), veetorn (Pikk tn 77C), veetorn-elamu (Tallinna tn 18), EPT kontor (Tallinna tn 62), Saaremaa veterinaarkeskuse hoone (Tallinna tn 81), pangahoone (Tallinna tn 27), kauplus (Kiriku tn 5), Siioni kirik (Tallinna tn 45).

Kaarma vald
Muistise väärtusega hoone: Mändjala kämping.
Väärtuslikuks hinnatud hooned: pritsikuur (Kaubi küla), Eikla priikoguduse palvemaja (Koidula küla), Vennastekoguduse palvemaja (Vaivere küla), Loona vallamaja (Kaisvere küla), kauplus (Nasva alevik), algkool-lasteaed (Eikla küla), Piila EAÕ Peaingel Mihhaili kirik (Piila küla).

Kihelkonna vald
Väärtuslikuks hinnatud hooned: Papissaare sadama saun (Rannaküla), Papissaare sadama vesilennukite angaarid (Rootsiküla), Kihelkonna raudteejaam (Viki küla).

Leisi vald
Muistise väärtusega hoone: koolihoone (Pamma küla), konstaabli maja (Leisi alevik).
Väärtuslikuks hinnatud hooned: EAÕ Issanda Templisseviimise kirik (Metsküla), EAÕ Püha Olga Õigeusu kirik (Leisi alevik), kauplus (Leisi alevik), EAÕ Püha Innokenti kirik
(Pärsama küla), rahvamaja (Pärsama küla), lasteaed (Pärsama küla), elamud (Pärsama küla), baptisti palvemaja (Mere tn 4, Leisi alevik), baptisti palvemaja (Meiuste küla), Leisi aleviku keskus miljööväärtusliku alana.

Laimjala vald
Väärtuslikuks hinnatud hooned: EAÕ Vassilius Suure kirik (Kahtla küla), Kahtla koolimaja (Kahtla küla).

Kärla vald
Väärtuslikuks hinnatud hooned: Kärla vallamaja (Kärla küla).

Print Friendly, PDF & Email