Rõõmustagem oma väärtuste üle (1)

Kultuuriministeeriumi tellimusel on tehtud ära suur töö – kaardistatud arhitektuurilise väärtusega hooned.

On tähelepanuväärne, et nii muistise väärtusega kui ka lihtsalt väärtuslike hoonete seas on üle Saaremaa palju palvemaju ja kolhooside-sovhooside kontor-klubisid. Siinkohal võiks aga küsida, miks näiteks Lümanda kolhoosi kontor-klubi on hinnatud muistise nimetuse vääriliseks, aga sama ajastu hõngu kandvad ja arhitektuuriliseltki sarnased Pöide sovhoosi ja Orissaare kolhoosi kontor-klubid üksnes väärtuslikeks.

Selge on, et kõiki väärtuslikke hooneid – on neid ju üle Saaremaa sada! – ei saa mälestistena kaitse alla võtta, kuigi säilitamist väärivad nad ilmselt kõik. Mõistagi on edaspidi, järjest tühjenevate külade ja valdade oludes, võib-olla raske neile kõigile rakendust leida, kuigi peaks.

On tore, et hoonete kõrval on väärtuslikuks tunnistatud ka omanäolised külakeskused – nii Tornimäel, Leisis kui ka Mustjalas. Kuid eks keskustelegi annavad näo eelkõige hooned. Osakem siis hinnata ja hoida seda, mis meid ümbritseb!

Print Friendly, PDF & Email